Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
hipofiz (pitüiter bez) hormonlarının üretiminde azalmanın neden olduğu bozukluk