Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Sarı yara kabuklarıyla çevrili, yüzeyel, sıvıyla dolu kabarcıklar