Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Yağ metabolizmasından ortaya çıkan maddelerin (ketonlar) birikimi sonucu kanda anormal asit artışı; çoğunlukla Diabetes Mellitus'ta ağır insülin yetmezliğinde veya karbonhidrat alımının uzun süre olmamasında görülür