Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Birincil amacı kanda kolesterol, trigliserit ve diğer yağların taşınması olan protein