Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Lenfositler normal olarak toplam lökositlerin (beyaz kan hücrelerinin) %25'ini oluşturur fakat bu çok değişken olabilir. Lenfositler 2 şekilde bulunur: B hücreleri antikor üretirler ve T hücreleri yabancı hücreleri fark edip onları uzaklaştırırlar.