Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Alzheimer hastalarının beyinlerindeki sinir hücreleri içinde bulunan dolaşık protein lifleri topluluğu