Bu makalenin en son değiştirilme tarihi
10 Temmuz 2017.
Hücre içerisinde kromozom, genler ve DNA'yı içeren yapı