Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Geniş coğrafik alanlarda (kıtalar arası) görülen salgın hastalık (epidemi)