Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Hastanın dokularını ve diğer vücut sıvılarını inceleyerek tanı koyan ve hastalığı tanımlayan doktordur. Dokuların fiziksel görünüm ve mikroskopik yapısını inceler. Cerrahi yolla çıkartılan (cerrahi patoloji) biyopsi numuneleri ve organlara, vücut sıvılarına (sitoloji) veya fırçayla kazınarak toplanan hücrelere bakar. Ayrıca, ölüm nedenini araştırmak için otopsi de yaparlar (otopsi patolojisi).