Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir maddenin asitliğinin veya bazlığının (alkalilik) ölçülmesi. pH'sı 7'den küçük olan bir madde asittir ve pH 0'a yaklaştıkça asitliği artar. Diğer yandan pH'sı 7'den büyük olan bir madde baziktir (alkalidir) ve pH 14'e yaklaştıkça bazikliği artar.