Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Aynı veya benzer, birbirine bağlı çoğul kimyasal üniteler içeren büyük bir molekül