Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Test sonuçlarının bir niteliğin veya durumun varlığı (pozitif) veya yokluğu (negatif) şeklinde ifade edilmesi