Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Yalnızca iki kopyası olduğunda işlevini dışa vuran bir çift genden biri. Örneğin, kistik fibroz geni çekinik gen olup bir normal gen varlığında hastalık oluşmaz.