Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Klinik laboratuvarda:
1. Bir testin belirli bir hastalığa veya duruma sahip hastaları doğru olarak belirlemesi;
2. Bir testin bir maddenin çok küçük miktarlarını belirleyebilmesi veya bir reaksiyonu ölçebilmesi