Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Eritrosit (RBC) içindeki hemoglobin içine demirin katılamaması nedeniyle oluşan bir demir metabolizması bozukluğu ve anemi türüdür. Gelişmekte olan eritrositler içinde demir birikmesine bağlı olarak anormal eritrositlerin başka bir deyişle sideroblastların oluşumuyla karakterizedir. Eritrositler normal yolla gelişemediklerinden bu durum anemiye neden olmaktadır.