Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Karın bölgesinde yerleşik bir organ olup ana fonksiyonu kan hücrelerini depolamak, yaşlı kan hücrelerini dolaşımdan çekmek, enfeksiyonla mücadele için lenfosit üretmek ve kandan yabancı maddeleri süzmektir.