Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Kolesterol üretimini azaltan ve Düşük Dansiteli Lipoproteinlerin (LDL) karaciğer tarafından kandan temizlenmesini destekleyen ilaçlar