Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir hastalığın veya durumun hasta tarafından hissedilen işaretleri