Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bayılma; bilinç kaybı