Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Klinik laboratuvarda titre bir ölçüm birimidir. En çok bir reaksiyonun oluşmasına neden olan bir maddenin en düşük seyreltisi olduğu düşünülür. Genellikle bir orantı şeklinde ifade edilir (örn. 1:20). Örneğin, bir antikor içeren serum, serum fizyolojik (salin) ile ardışık seyreltilerek 1:5, 1:10, 1:20 ve 1:40 vb oranlarında sulandırılabilir (seyreltilebilir). Antikorla antijen arasında hâlâ bir reaksiyonun oluşabildiği en düşük seyrelti 1:20 ise, antikorun titresi de 1:20‘dir.