Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Kan damarları içinde sıvıyı dışarı iten basınçla, kanda sıvıyı tutmaya çalışan protein miktarı arasındaki dengesizlik sonucu bir vücut boşluğuna sızmış olan sıvıdır. Protein konsantrasyonu düşük saydam bir sıvı olup kısıtlı sayıda lökosit (WBC) içerir.