Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.
Bir nükleik asitten (DNA veya RNA) ibaret çekirdek ve protein kılıftan oluşmuş bir mikroorganizmadır. Virüs çoğalmak için bir konakçı hücreye gerek duyar. Konakçı hücreye enfeksiyon bulaştırıp o hücrenin nükleik asidini alarak daha fazla virüs nükleik asidi ve proteini imal eder.