Çeviri editörü: Uzm.Dr.Hikmet Can Çubukçu Journal of Applied Laboratory Medicine dergisinde yayınlanmış olan "AACC Guidance Document on Biotin Interference in Laboratory Tests" rehberindeki yeni öneriler, bazı laboratuvar testlerinde gözlenen biyotin interferansının tespit edilmesi, önlenmesi ve bu interferansla başa çıkılması hakkında yol...
PANDEMİ GEZEGENİNE DÜŞMÜŞ BİR BİYOKİMYA UZMANININ HİKAYESİ Doç.Dr.Nahide Ekici Günay Tıbbi Biyokimya Uzmanı Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Herşey 2020 Mart ayının başında laboratuvar onay sistemimize düşen hasta tanılarının değişmesiyle başladı: “Şüpheli damlacık enfeksiyonu, viral bronkopnömoni”. Dramatik şekilde birbirinin kopyası...
COVID-19 salgını devam ederken, kimlerin test edileceği ve hatta testin nasıl gerçekleştirileceği sorularına alınan cevaplar sürekli olarak değişmektedir. COVID-19 testi ve mevcut durum hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtları aşağıda özetlenmiştir. Yazarlar: Uzm. Dr. Erhan Cüneyt Canbulat Prof. Dr. Dildar Konukoğlu Uzm. Dr. Murat Cihan
Aktrist ve yardım elçisi Angelina Jolie Pitt kısa bir süre önce New York Times’ta yayınlanan söyleşisinde her iki göğsünü meme kanseri riski nedeniyle aldırdıktan sonra, over kanseri riskini de ortadan kaldırmak için, overlerini (yumurtalarını) ve tüplerini de aldırtmaya karar verdiğini belirtti. Bu risk Jolie Pitt’in kalıtsal BRCA gen mutasyonları...
Bir Uzman paneli tarafından yeni yayınlanan bir kılavuza göre allerjik reaksiyonlara neden olan gıdaları belirlemek için kan testleri kullanılabilirse de bunlar tanının tek temeli olmamalıdır. NIAID’in birçok tavsiyesi tanıyı irdelemektedir çünkü gıda intoleransı sıklıkla gıda allerjileri ile karıştırılmaktadır. İyi bir tıbbi tetkik ayrıntılı tıbbi özgeçmişi, iyi bir fiziksel muayeneyi, bazı laboratuvar testlerini ve oral gıda yüklemeleri ile konfirmasyonu gerektirmektedir. Bu basamakların hepsi gereklidir çünkü birçok çalışmanın gösterdiğine göre gıda allerjisi olduğunu düşünen birçok kişinin aslında bir allerjisi yoktur
Bilim adamları birincil tümörün çıkartılmasından çok sonra kanda dolaşabilen kanser hücrelerini tespit etmeye çalışmaktadır. Güncel çalışmalar dolaşımdaki tümör hücrelerinin tespit ve takibinin olası metastazları, hastalığın ilerlemesini ve/veya tedaviye yanıtı öngörmede yararlı olabileceğini öngörmektedir. Dolaşımdaki tümör hücreleri ile ilgili araştırmalar cesaret verici olmakla birlikte bunları değerlendirmek birçok zorluluğu içermektedir. Kanser yönetiminde dolaşımdaki kanser hücrelerinin önemi halen araştırılmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü ( World Health Organization [WHO]) tüberkülozu (TBC) iki saatten kısa sürede saptayabilen yeni bir hızlı ve otomasyonlu bir moleküler testi onaylamıştır. Test iyi bir doğruluk derecesiyle TBC tanısı koyabilmekte,TBC’de tedavi için en çok kullanılan rifampine direnç olup olmadığını belirleyebilmektedir.