Spesifik laboratuvar testleri ve laboratuar servisi hakkında bilgiler almak için Lab Tests Online web sitesini kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ücretsiz servis tarafından sağlanan bilgilerin herhangi bir tıbbi tavsiye niteliğinde olmadığını ve bu şekilde kabul edilmesi gerektiğini unutmayınız.

Her ne kadar laboratuvarlar hastaların durumu hakkında en büyük ve tek objektif, bilimsel veri kaynağını sağlasalar da sağlık veya hastalığın karmaşık biyolojik resminin sadece bir parçasıdırlar. Profesyonel laboratuvar uzmanları olarak hedefimiz laboratuvar testlerinin amacını ve test sonuçlarınızın genel anlamını anlamada sizlere yardımcı olmaktır.

Doktorunuzla birlikte sağlık durumunuzu yaş, sağlık geçmişiniz, belirti ve bulgular, laboratuvar ve diğer işlemlerden (radyoloji, endoskopi,vs) elde edilen bilgileri bir araya getirerek konuşmanız önemlidir. Burada verilen bilgiler doktorunuz tarafından yapılacak konsültasyon yerine geçmediği gibi sağlık durumunuzla ilgili bir tıbbi tavsiye de içermemektedir.

KBUD bu hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan veya bu hizmetten herhangi bir nedenle edinilen bilgilerin kullanımından doğan ters sonuçlardan, bu hizmetin sağladığı bilgilerin yanlış anlaşılması veya yanlış yorumlanması da dahil ama bunlarla sınırlı olmayan sonuçlarından dolayı hukuki olarak sorumlu olmadıklarını beyan ederler.