Lab Tests Online-TÜRKİYE KBUD Yönetim Kurulu

 

 • Prof. Dr. Dildar Konukoğlu: Başkan
   
 • Prof. Dr. Asım Örem: Başkan Yardımcısı
          
 • Uzm.Dr. Fikret Ersan Talu: Genel sekreter
   
 • Uzm. Dr. Erhan Cüneyt Canbulat: Sayman 
 • Doç.Dr. Ferruh Kemal İşman: Üye
   
 • Uzm. İlter Güner: Üye    
   
 • Prof.Dr. Necip İlhan: Üye
   
 • Doç.Dr. Turan Turhan: Üye
   
 • Prof.Dr. Uzay Görmüş: Üye