Biyotin interferansı
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 13 Mayıs 2020.

Çeviri editörü: Uzm.Dr.Hikmet Can Çubukçu

Journal of Applied Laboratory Medicine dergisinde yayınlanmış olan "AACC Guidance Document on Biotin Interference in Laboratory Tests" rehberindeki yeni öneriler, bazı laboratuvar testlerinde gözlenen biyotin interferansının tespit edilmesi, önlenmesi ve bu interferansla başa çıkılması hakkında yol gösterici bilgiler sunuyor.

B7 vitamini, H vitamini ve koenzim R olarak da bilinen biyotin, yiyeceklerde bulunan yağlardan, karbonhidratlardan ve proteinlerden enerji eldesi sırasında kullanılmak üzere az miktarda bulunması yeterli olan bir besin öğesidir. Bunun haricinde hormon üretiminde de rol oynar. Et, balık, yumurta, tohum, kuruyemiş ve bazı sebzeler biyotin'in doğal kaynaklarıdır. Sağlıklı erişkinler için biyotin’in ortalama önerilen alım miktarı günlük 30 mikrogramdır.

Bazı insanlar saçlara, tırnaklara ve cilde iyi geleceği düşüncesiyle yüksek dozda (5.000 mikrogramdan daha yüksek) biyotin içeren gıda takviyeleri almaktadır. Yeni yapılan çalışmalar biyotinin çok yüksek dozlarının (100.000 mikrogram veya üzeri) multiple skleroz gibi bazı hastalıkların tedavisinde faydalı olabileceğini gösterdiğinden, bu hastaların tedavisinde çok yüksek dozda biyotin ile tedavi uygulanabilmektedir.

Düzenli olarak günde 5.000 mikrogramdan fazla biyotin alan bireylerin kanlarında biyotin düzeyleri, immünokimyasal testlerde interferansa yol açabilecek düzeylere çıkabilir. Bunun nedeni, bazı immünokimyasal test yöntemlerinin reaktiflerinde biyotin kullanılmasıdır. Kandaki aşırı biyotin, laboratuvar testine bağlı olarak yanlış yüksek veya yanlış düşük test sonuçlarına neden olabilir. Yanlış sonuçlar, doktorların hastalara yanlış teşhis koymalarına ve/veya uygun olmayan tedavi vermelerine yol açabilir.

Yeni kılavuz, biyotin interferans derecesinin kan örneğindeki biyotin miktarına bağlı olduğunu gösteren araştırmalara atıfta bulunmaktadır. Biyotin içeren gıda takviyesi almayan kişilerde, diyetten gelen biyotin miktarı düşük olduğundan laboratuvar testlerinde bu sebebe bağlı interferans gözlenmemektedir. Benzer şekilde, 1000 mikrograma kadar biyotin içeren multivitaminlerin de interferanse yol açtığına dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Farklı kit üreticilerinin aynı analiti ölçen yöntemlerinde farklı derecede biyotin interferansı gözlenmektedir. Biyotin interferansının gözlendiği, bazı yaygın olarak kullanılan testler:

  • Troponin -kalp krizini teşhis etmek için kullanılan bir test
  • Tiroid fonksiyon testeri (Tiroid uyarıcı hormon (TSH), tiroksin (T4) ve triiyodotironin (T3) testleri)
  • Paratiroid hormonu (PTH), kortizol, folikül uyarıcı hormon (FSH) ve lüteinizan hormon (LH) gibi diğer hormonlar testleri
  • D Vitamini (1,25-dihidroksivitamin D)

Kılavuzda, şüpheli biyotin interferansının tespit edilebilmesi için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Laboratuvar sonuçlarında uyumsuzluk gözlendiğinde laboratuvar uzmanları ve test istemini yapan doktorlar arasında iletişim kurulmalıdır. Gerekli görüldüğü durumlarda, hastanın biyotin kullanımını kesmesinin üzerinden üreticinin belirttiği sürenin geçmesi sonrası yeni kan örneği alınmalıdır.

Biyotinin kandan ne kadar sürede temizlendiğinin araştırıldığı çalışmalarda, 5.000 – 10.000 mikrogram biyotin tüketen bireylerin, laboratuvar testleri için kan vermeden önce en az 8 saat beklemesi gerektiği bildirilmiştir. Bazı immünokimyasal testler için 72 saate kadar beklemek gerekebilmektedir. Yüksek doz biyotin tedavisi (100.000 mikrogram veya daha yüksek) alan hastalar kan vermeden önce doktorları ile iletişime geçmelidir. Biyotinin böbrekler aracılığı ile kandan uzaklaştırılması sebebiyle, böbrek hastalığı olan bireylerin daha uzun süre biyotin almaktan kaçınmaları gerekebilir.

Kılavuz, sağlık çalışanlarının, laboratuvar uzmanlarının ve laboratuvar testi üreticilerinin birlikte çalışabileceği ve biyotin interferansı ile ilgili iletişimi geliştirebilmeleri için önerilerde bulunmaktadır.

  • Laboratuvar Uzmanları, hangi testlerin biyotin interferansından etkilendiğini tespit etmeli ve sağlık çalışanlarını bu konuda bilgilendirmelidir.
  • Laboratuvar çalışanları ayrıca kan alma merkezlerinde potansiyel biyotin interferansı ile ilgili uyarılar yerleştirerek hasta bilincini arttırabilir.
  • Sağlık sistemleri, hasta kabulü esnasında biyotin ve biyotin içeren gıda takviyelerinin kullanımı hakkındaki soruları kayıt sürecine dahil etmelidir.
  • Hastane Bilgi sistemleri ve Laboratuvar Bilgi Sistemleri, doktorlar biyotin interferansı gözlenen test istemlerinde bulunduklarında uyarı veren bir sisteme sahip olmalıdır.

Biotin ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen "Biyotin (Biotin), Bazı Kan Testlerinin Sonuçlarını Etkilemektedir" başlıklı makalemizi okuyunuz.