American Association for Clinical Chemistry (AACC) tıp doktoru veya doktara yapmış olan laboratuvar bilim adamlarının ana mesleki derneğidir. Üyelerimiz hastane laboratuvarlarında, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve diğer sağlık yerleşkelerinde çalışılan testleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek olarak 1999 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.