Labtests Online Türkiye web sitesi Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) tarafından finanse edilmektedir. Bu desteğin web sitesinin editoryal içeriğine etkisi yoktur ve herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamaktadır. Lab Tests Online Türkiye web sitesinin editoryal içeriği yalnızca güncel bilimsel literatüre ve sitenin Editoryal İnceleme Kurulunun ve zaman zaman danışılabilecek diğer uzmanların uzmanlığına ve pratik deneyimine dayanmaktadır. İçerik, İçerik Politikalarımıza uygun olarak geliştirilir ve incelenir.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek olarak 1999 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. KBUD çeşitli ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenleyerek üyelerinin laboratuvar alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamaktadır. Laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçlarının güvenirliliğini ve kalitesini arttırmayı kendine hedef olarak koyan KBUD, ülkemizin en büyük Ulusal Dış Kalite Kontrol Programını (KBUDEK) Onursal Başkanı Prof.Dr.Kaya Emerk başkanlığındaki bir ekip ile kar amacı gütmeden ve gönüllülük esasına göre yürütmektedir. Buna ek olarak KBUD, AACC’nin aylık bir bilimsel yayını olan Klinik Kimya Dergisindeki (Journal of Clinical Chemistry) seçilmiş yayınları her ay Türkçeye tercüme ederek sitesinde yayınlamakta ve üyelerinin gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktadır.