Labtests Online Türkiye web sitesi Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) tarafından finanse edilmektedir. Bu desteğin web sitesinin editoryal içeriğine etkisi yoktur ve herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamaktadır. Lab Tests Online Türkiye web sitesinin editoryal içeriği yalnızca güncel bilimsel literatüre ve sitenin Editoryal İnceleme Kurulunun ve zaman zaman danışılabilecek diğer uzmanların uzmanlığına ve pratik deneyimine dayanmaktadır. İçerik, İçerik Politikalarımıza uygun olarak geliştirilir ve incelenir.

American Association for Clinical Chemistry (AACC) tıp doktoru veya doktara yapmış olan laboratuvar bilim adamlarının ana mesleki derneğidir. Üyelerimiz hastane laboratuvarlarında, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve diğer sağlık yerleşkelerinde çalışılan testleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek olarak 1999 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.