Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 4 Aralık 2018.
Genel Bakış

Gebelik, bir kadının rahmindeki ceninin (fetusun) gelişmeye başladığı andan bebeğin doğumuna kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Gebelikler tipik olarak çeşitli klinik laboratuvar testlerini gerektirmektedir. Testler, gebeliğin ilk kez düşünüldüğü andan yenidoğan bebeğin yaşamının ilk günlerine kadar  yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Doğum öncesi testlerin nedenleri anne veya bebeğinin sağlığını olumsuz etkileyebilen mevcut sorunları taramak ve bunlara tanı koymayı, sorunlar ortaya çıktıkça tanımlayıp çözümlemeyi, kromozom veya genetik bozukluğu olan bebeğin riskini değerlendirmeyi kapsar. Testler genellikle kolayca elde edilebilen az miktarda kan, idrar veya rahim boynu (servikal) hücre numuneleridir.

Bu testlerin bir bölümü gebelik boyunca belli zamanlarda uygulanmaktadır. Diğer testler gebelik boyunca ortaya çıkan sorunlar veya durumları saptamak ve çözümlemek için gerekli olduğunda istenmektedir. Yine bazı testler yaş veya yaşam tarzları nedeniyle artan bir risk altında olan kadınlara sunulmaktadır. Son olarak kadın ve partnerinin ailevi ve kişisel tıbbi geçmişleri temelinde seçici olarak belli testler  tercih edilmektedir.

Aşağıdaki sayfalar rutin olan ve olmayan birçok teste ilişkin bilgiler içermektedir.  Sağlık bakımınızı üstlenenler tıbbi öykünüze dayanarak ilave testler önerebilmektedir.

Aşağıdaki tabloda bu testler özetlenmektedir.

Gebelik Sırasında Yapılan Tarama Testleri

 

AMAÇ

TESTİN ADI

UYGULANMA NEDENİ

UYGULANMA ZAMANI

KİM/HANGİ NUMUNEYİ KULLANARAK TESTİ UYGULAMAKTADIR

Kalıtsal hastalıklara ilişkin genetik testler

Kalıtsal hastalıklara ilişkin genetik testler

Kalıtsal bir hastalığa sahip çocuk doğurma riskini  belirlemek için belirli genetik hastalıkların taşıyıcılık durumu  kontrol edilir.

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında (1.trimester)

Anne ve baba (kan numunesi)

Hemoglobin bozukluklarına ilişkin genetik testler

Böyle bir kalıtsal hastalığa sahip çocuk doğurma riskini  belirlemek için belirli  hemoglobin bozukluklarının taşıyıcılık durumu kontrol edilir.

Gebelik öncesi veya gebelik sırasında

Anne ve baba (kan numunesi)

Kistik fibroz (KF) taşıyıcılık testi

KF taşıyıcılık durumu kontrol edilir.

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında

Anne ve baba (kan numunesi)

Annenin, gebeliği olumsuz etkileyebilen sağlık durumu bozukluklarına  ilişkin testler

Kızamıkçığa (Rubella) karşı bağışıklık

Bebekte doğumsal kusurlara neden olabilen virüse karşı bağışıklık durumu kontrol edilir

Gebelik öncesi veya gebeliğin  ilk üç ayında

Anne (kan numunesi)

Kan glukoz veya HbA1c Tip 2 diyabet riski taşıyan kadınları taramak için (gestasyonel diyabetten farklıdır) Gebelik öncesi veya gebeliğin  ilk üç ayında Anne (kan numunesi)

HIV tarama testi

Bebeğe hastalık etkeninin taşınma olasılığını azaltmak için gerekli adımların atılması amacıyla HIV enfeksiyonu kontrol edilir

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında; yüksek risk altındaysa gebeliğin son üç ayında  (3.trimester)

Anne  (kan numunesi)

 

 

 

 

 

 

 

Gonore (bel soğukluğu), klamidya ve sifilis (frengi) testleri

Düşüğe veya bebeğe doğum sırasında hastalık bulaşmasına neden olan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için kontrol edilir

Gebelik öncesi veya gebeliğin  ilk üç ayında; yüksek risk altındaysa gebeliğin son üç ayında tekrarlanabilir

Anne  (teste bağlı olarak rahim boynu (serviks) hücreleri , idrar veya kan numunesi) 

Pap sürüntü (Vaginal-servikal Smear) testi ve HPV testi

Servikal kanser taraması veya cinsel yolla bulaşan bazı hastalıklar belirlenir

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında

Anne (rahim boynu hücreleri)

Hepatitis B ve Hepatit C taraması

Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonu belirlenir

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında; yüksek risk altındaysa gebeliğin son üç ayında  tekrarlanabilir

Anne (kan numunesi)

Varisella zoster virüs testi

Bebekte doğumsal kusurlara neden olabilen suçiçeği hastalığına karşı bağışıklık durumu kontrol edilir

Gebelik öncesi veya gebeliğin ilk üç ayında

Anne (kan numunesi)

TORCH paneli

Toksoplazmozis  ve doğumsal kusurlara neden olabilen enfeksiyon hastalıklarının kontrolü yapılır

Gebelik öncesi veya enfeksiyonlardan kuşkulanıldığında gebeliğin ilk üç ayında  

Anne (kan numunesi)

Bakteriyel vajinoz

Erken doğuma neden olabilecek enfeksiyon belirlenebilir

Gebelik öncesinde veya hastalık belirtileri oluştuğunda

Anne  (vajinal salgılar)

Bakteriüri için idrar kültürü 

Böbrek enfeksiyonu veya erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek doğurma riskinin artmasına yol açabilen idrar yollarındaki bakteriyel enfeksiyon saptanır.

İlk doğum öncesi ziyaret veya gebeliğin 12. ve 16. haftaları arasında;  gebeliğin son üç ayında tekrarlanabilir

Anne (idrar numunesi)

Grup B streptokok

Doğum sırasında bebeğe zarar verebilen, annenin rahmini, idrar yollarını ve sezaryen sırasında yapılan kesiyi enfekte edebilen enfeksiyon saptanır

Gebeliğin 35. ve 37. haftaları arasında

Anne  (vajinal  ve rektum  bölgesinden alınan numuneler)

Gebeliğin konfirmasyonu ve takibi, ve anne sağlığı

Gebelik testi (hCG)

Gebeliğin varlığı doğrulanır

Gebeliğin ilk 3 ayında

Anne (kan numunesi)

Glukoz ve protein için idrar tarama testleri

Böbrek veya mesane enfeksiyonu, tanı konmamış diyabet veya gebelik diyabeti, veya preeklampsi kontrolü yapılır

Her doğum öncesi ziyarette

Anne (idrar numunesi)

Tam Kan sayımı (Hemogram) testi

Anemi ve/veya düşük trombosit sayımı kontrolü yapılır

Gebelik öncesi ve/veya gebeliğin ilk üç ayının başlarında, gebeliğin son üç ayında tekrarlanır

Anne (kan numunesi)

Kan grubu ve Antikor taraması

Anneyle doğacak çocuk arasında potansiyel kan uyuşmazlığı (Rh faktör antikorları gibi) kontrol edilir

Gebeliğin ilk üç ayında; antikor taraması gebeliğin 28. ve 29. haftaları arasında tekrarlanır

Anne (kan numunesi)

Glukoz yükleme testi/oral glukoz tolerans testi  

Gebelikte (gestasyonel) diyabet kontrol edilir

Gebeliğin 24. -28. haftası arasında

Anne (kan numunesi)

Tiroid Stimulan Hormon (TSH)

Tiroid hastalığı bilinen gebelerde, gerektiğinde ilaç dozajını ayarlamak için

Gebelik boyunca

Anne (kan numunesi)

Fetusa (anne karnındaki bebek) ait anormallikler ve riskin değerlendirmesi

 Birinci üç ay (1.trimester) Down sendromu taraması 

Down sendromu gibi belli bazı kromozom bozukluklarını taşıma riski değerlendirilir

Genellikle  gebeliğin 11. ve 14.haftaları arasında

Anne (kan örneği artı ultrasonografi)

İkinci trimester maternal serum taraması

Belli bazı kromozom bozuklukları  ve açık nöral tüp defektleri  taşıma riski değerlendirilir

Gebeliğin 15 -20. haftaları arasında

Anne (kan numunesi)

Cell-free fetal DNA belli bazı kromozom bozukluklarını taşıma riski değerlendirilir, bu tip bozukluklara sahip bebeği taşıma riski yüksek gebelere önerilir Gebeliğin 10. hafta veya sonrasında Anne (kan numunesi)

Koriyonik villüs örneklemesi

Fetustaki  kromozom bozuklukları saptanır

Önerildiği takdirde  gebeliğin 10.-12. haftaları arasında

Anne (plasenta hücreleri)

Amniyosentez

Belli bazı doğum kusurları ve kromozom anormallikleri saptanır

Önerildiği takdirde  gebeliğin 15.-20. haftaları arasında

Anne (amniyon sıvısı)

Kordosentez

Kromozom anormallikleri, kan bozuklukları ve belli bazı enfeksiyonlar saptanır

Önerildiği takdirde  gebeliğin 18.-22. haftaları arasında

Anne/fetus (göbek kordonu toplar damarından fetusa ait kan numunesi alınır)

Fetusun olgunlaşması/ doğum için hazır olması

Amniyosentez

Doğacak çocuğun akciğer gelişimi kontrol edilir

Erken doğum riski varsa gebeliğin 32. haftasından sonra

Anne  (amniyon sıvısı)

Fetal fibronektin (fFN)

fFN belirlenir;  negatif sonuç bir sonraki 7-14 gün içinde erken doğumun OLMAYACAĞINI büyük ölçüde öngörür

Erken doğum belirtileri varsa gebeliğin 22. -35. haftaları arasında

Anne (rahim boynu veya vajinadan alınan sıvı numunesi)

 

Gebelik Sırasında Yapılan Tarama Testleri
 • Döllenme öncesi (Gebe kalmadan önce)

  Çocuk sahibi olmayı düşünen kadın ve müstakbel babanın sağlık bakımını üstlenene (üstlenenlere)  danışması gerekir.  Biyolojik anababaların aile ve tıbbi geçmişlerine dayanarak gebeliğin mümkün olduğu kadar sağlıklı geçmesini temin için belli bazı testler önerilmektedir: Kalıtsal bozukluğu olan bir çocuk sahibi olma riskini bilmek, anne veya doğabilecek çocuğunu risk altına sokacak enfeksiyonlar veya hastalıkları belirlemek amacıyla belli bazı kalıtsal hastalıklar ve bozukluklar için genetik testler yapılır.

  Kalıtsal hastalıkların riskini değerlendirmek için kadın ve eşine aşağıdaki testler önerilebilir:

  •  Kalıtsal hastalıklar için genetik testler 
   •  Hemoglobin bozuklukları için genetik testler
   •  Kistik fibroz taşıyıcılık testi
     

  Kadınlara gebe kalmayı düşündüklerinde veya doğum öncesi ziyaretlerinden birinde aşağıdaki testler önerilebilir:

  Diyabet veya yüksek kan basıncı (hipertansiyon) gibi özel sağlık sorunları olan kadınlar gebe kalmadan önce kontrol altına alınmalıdır. Doğum öncesi doktora başvurulardan çok önce, gebeliğin erken döneminde diyabetle ilişkili doğumsal defektler oluştuğundan tip 1 veya 2 diyabeti olan kadınların gebe kalmadan en azından 3-4 ay önce  HbA1c  testi yaptırmaları ısrarla önerilir.  Bu testin yapılmış olması kadına gebe kalmaya çalışmak için güvenli dönemi belirleme olanağı sunar. Kan şekeri iyice kontrol altına alındığı zaman gebe kalma  ve ilk üç ayda kontrol altında tutma doğum kusurlarını ve düşükleri engelleyebilir. . 


  Bağlantılar

  U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Diabetes and Pregnancy

  March of Dimes: Your checkup before pregnancy

  WomensHealth.gov: Preconception health

 • İlk üç ay (12. haftaya kadar): 1.trimester

  Sıklıkla gebeliğin ilk üç ayında gerçekleşen ilk doğum öncesi ziyarette sağlık bakımını üstlenen, doğmamış çocuğa zarar verebilen bazı enfeksiyonları veya gebelik sırasında annenin sağlığını tehdit edebilecek başka rahatsızlıkların varlığını kontrol için aşağıda tanımlanan testlerin birkaçı veya çoğunu isteyebilir. Gebelik öncesinde sağlık durumu kontrol edilmemişse ilk üç ayda bu testlerin yapılması önerilebilir: 

  Ayrıca, aşağıdaki testler de riskli gebelerde istenebilir:

  • 1.trimester Down sendromu tarama testi (İkili test)- 
  • Cell-free fetal DNA
  • Koriyonik villüs örneklemesi (CVS) - Bu test rutin olarak yapılmamakla birlikte kromozom veya genetik bozukluklu çocuk  doğurma riski yüksek kadınlara önerilebilir:

   

   


  Bağlantılar

  March of Dimes: Prenatal tests

  WomensHealth.gov: Prenatal care and tests

  Centers for Disease Control and Prevention: Guidelines for Vaccinating Pregnant Women
   

 • İkinci üç ay (13 – 27 weeks): 2.trimester

  Gebeliğin ikinci üç ayı sırasında uygulanan laboratuvar testleri gebelik sırasında annenin sağlık durumunu izlerken, anne karnındaki bebeğin o anki ve potansiyel tıbbi sorunlarına ilişkin bilgi sağlar

  Rutin testler: 

  Birçok kadına sıklıkla 18. – 20. haftalar arasında doğum öncesi rutin bakımlarının bir bölümü olarak tanısal ultrasonografi uygulanır.  Bu invaziv olmayan teste sonografi de denilmektedir. Bu test gebelikten önce, gebelik sırasında ve gebelik sonrasında da bebeğin organlarını örneğin kalp ve akciğerlerini incelemek için yararlı olabilmektedir. Gebeliğin haftası ve bebeğin büyümesi ve sağlığı hakkında da bilgi verir. Sizin durumunuza uygun olanı belirlemek için sağlık bakımınızı üstlenen kişiyle konuşunuz.

 • Üçüncü üç ay (28 haftadan doğuma kadar {yaklaşık 40. haftalar}- 3.trimester

  Bu haftalarda kullanılan laboratuvar testleri birincil olarak sağlıklı bir bebeğin doğumunu hazırlamaya yönelik olup aşağıdakileri içerebilir:

  • İdrarda glukoz ve/veya protein tarama testi 
  • İdrarda bakteri varlığını saptamak için idrar kültürü (tekrarlanabilir)
  • Grup B streptokok taraması
  • Tam Kan Sayımı (tekrarlanabilir)
  • Tiroid Stimulan Hormon (TSH)
  • RBC Antikor taraması
  • Fetal fibronektin- erken doğum belirtileri varsa
  • Amniyosentez –erken doğum riskinde olan bebeklerde akciğer gelişmesini değerlendirmek için

   

  Kadın korunmasız cinsel ilişki veya intravenöz ilaç kullanımı gibi HIV veya hepatit B virüsünü taşıyabilen yüksek riskli aktivitelerde bulunursa gebeliğin son üç ayı sırasında bu enfeksiyonlar için yeniden test yapılması önerilir. Gonore (bel soğukluğu), klamidya ve sifilis (frengi) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için testler yapılması ve son üç ayda tekrarlanması önerilir.

  Gebe kadına non-stres testi de uygulanabilir.  Bu test gebelikte 28. haftadan sonra, yüksek riskli gebeliklerde veya bebeğin doğum tarihi  gecikmişse uygulanır. Bu test bebeğin hareketleriyle bağlantılı olarak kalp hızını ölçer.

  Sağlık bakımını üstlenen, kasılmaların doğacak çocuğun kalp hızını nasıl etkileyeceği konusunda kaygılıysa non-stres testi sonrası kontraksiyon stres testi uygulanabilir. Stres testinde kadına hafif kasılmaları tetikleyen (stres) bir ilaç verildikten sonra anne karnındaki çocuğun kalp hızı yeniden izlenir.

Makale kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Bu Derlemede Kullanılmış Kaynaklar

(©2015) Stanford Children's Health. For Your Health. Available online at http://www.stanfordchildrens.org/en/health-topics?. Accessed October 2015.

(©January 2014) American College of Obstetricians and Gynecologists. Pregnancy, Frequently Asked Questions. Available online at http://www.acog.org/-/media/For-Patients/faq133.pdf?dmc=1&ts=20150917T1442554275. Accessed October 2015.

(September 27, 2010) Womenshealth.gov. Pregnancy, Prenatal Care and Tests. Available online at http://www.womenshealth.gov/pregnancy/you-are-pregnant/prenatal-care-tests.html. Accessed October 2015.

(June 29, 2015) American Academy of Pediatrics. Tests and Screenings during Pregnancy. Available online at https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/prenatal/Pages/Tests-During-Pregnancy.aspx. Accessed October 2015.

(March 2015) March Of Dimes. Prenatal Tests. Available online at http://www.marchofdimes.org/pregnancy/prenatal-tests.aspx. Accessed October 2015.

(July 31, 2015) Centers for Disease Control and Prevention. Preconception Health and Health Care, Information for Health Professionals. Available online at http://www.cdc.gov/preconception/hcp/index.html. Accessed October 2015.

(August 25, 2105) Centers for Disease Control and Prevention. During Pregnancy. Available online at http://www.cdc.gov/pregnancy/during.html. Accessed October 2015.

(©November 2013) American College of Obstetricians and Gynecologists. Hepatitis B and Hepatitis C during Pregnancy. Available online at http://www.acog.org/~/media/For%20Patients/faq093.pdf. Accessed October 2015.

(April 2011) American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion, Update on Carrier Screening for Cystic Fibrosis. Available online at http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Genetics/Update-on-Carrier-Screening-for-Cystic-Fibrosis. Accessed October 2015.

(July 2013) Centers for Disease Control and Prevention. STDs during Pregnancy - CDC Fact Sheet. Available online at http://www.cdc.gov/std/pregnancy/stdfact-pregnancy.htm. Accessed October 2015.

(July 2013) Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development. Preconception Care and Prenatal Care: Condition Information. Available online at https://www.nichd.nih.gov/health/topics/preconceptioncare/conditioninfo/Pages/default.aspx. Accessed October 2015.

(March 2015) March Of Dimes. Antepartum Assessment & Laboratory Evaluation: The First Visit. Available online at https://www.marchofdimes.org/nursing/index.bm2?cid=00000003&spid=ne_m3_3&tpid=ne_m3_3_1_10_1.4#hep_c. Accessed October 2015.

©2015) American Pregnancy Association. Prenatal Testing. Available online at http://americanpregnancy.org/prenatal-testing/. Accessed October 2015.

(July 2008) U.S. Preventive Services Task Force. Asymptomatic Bacteriuria in Adults: Screening. Available online at http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/asymptomatic-bacteriuria-in-adults-screening. Accessed October 2015.

(April 2012) National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Pregnancy and Thyroid Disease. Available online at http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/endocrine/pregnancy-and-thyroid-disease/Pages/fact-sheet.aspx. Accessed October 2015.

(September 2015) American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion, Cell-free DNA Screening for Fetal Aneuploidy. Available online at http://www.acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Genetics/Cell-free-DNA-Screening-for-Fetal-Aneuploidy. Accessed October 2015.

Önceki derlemelerde kullanılmış kaynaklar

HI5: Pregnancy Tests, ©2000 by AACC.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

(2002 February). Rubella. March of Dimes Quick Reference Fact Sheets [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/14332_1225.asp.

Yen, S. (2003 October 31). Bacterial Vaginosis More Prevalent Than Previously Thought. ACOG News Release [On-line press release]. Available online through http://www.acog.org.

(2002 November 29). ACOG Advises Screening All Pregnant Women for Group B Strep. ACOG News Release [On-line press release]. Available online through http://www.acog.org.

Macones, G., Reviewed (2000 August). Prenatal Tests. KidsHealth for Parents, Nemour Foundation [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/parent/system/medical/prenatal_tests.html.

(2005). Your First Tests. March of Dimes [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/pnhec/159_519.asp.

(2000). Routine Tests During Pregnancy. Medem Medical Library, American College of Obstetricians and Gynecologists [On-line information]. Available online through http://www.medem.com.

(2000 November). Pre-pregnancy Planning. March of Dimes [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/14332_1156.asp.

(2003). Toxoplasmosis, an Important Message for Women. CDC [On-line brochure]. Available online through http://www.cdc.gov.

(2002 November). Pregnancy After 35. March of Dimes Quick Reference and Fact Sheets [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/14332_1155.asp.

Ghidini, A. and McLaren, R. (2002 April 18). Patient information: Chorionic villus sampling. UpToDate Patient Information [On-line information]. Available online through http://patients.uptodate.com.

Ghidini, A. (2004 November 1). Patient information: Amniocentesis [On-line information]. Available online through http://patients.uptodate.com.

Stewart, D. (2003 July 25, Updated). Genetics. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002048.htm.

Norek, S. (1999 June). Common Genetic Diseases in the Ashkenazi Jewish Population. The Jewish Magazine [On-line Magazine Article]. Available online at http://www.jewishmag.com/22MAG/disease/disease.htm.

(2005). Maternal Serum Screening. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online through http://www.aruplab.com.

Preeclampsia Foundation: About Preeclampsia. Available online at http://www.preeclampsia.org/about.asp through http://www.preeclampsia.org.

Familydoctor.org: Preeclampsia. Available online at http://familydoctor.org/064.xml.

MedlinePlus Medical Encyclopedia: Preeclampsia. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000898.htm.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 651-652.

(2004 June). Maternal Blood Screening for Down Syndrome and Neural Tube Defects. March of Dimes [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/681_1166.asp. Accessed on 2/25/07.

Prenatal tests. Reviewed Jul 2005. Nemours Foundation. Available online at http://kidshealth.org/parent/pregnancy_newborn/pregnancy/prenatal_tests.html. Accessed 17 Dec 2007.

Preconception care questions and answers: Professionals. 12 Apr 2006. US Centers for Disease Control and Prevention. Available online at http://www.cdc.gov/ncbddd/preconception/QandA_providers.htm. Accessed 18 Dec 2007.

The Art and Science of Diabetes Self-Management Education. Mensing C, ed. American Association of Diabetes Educators: Chicago. Pp 237 and 780.

American Diabetes Association. Preconception care of women with diabetes (position statement). Diabetes Care. Jan 2004;27 Suppl 1:S76-8.

Diabetes and pregnancy FAQ. 5 Oct 2005. US Centers for Disease Control and Prevention. Available online at http://www.cdc.gov/ncbddd/bd/diabetespregnancyfaqs.htm#whatcanhappentoawoman. Accessed 18 Dec 2007.

Diabetes in pregnancy. Sep 2006. March of Dimes. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/19695_1197.asp. Accessed 18 Dec 2007.

Guidelines for the use of antiretroviral agents in pediatric HIV Infection. 25 Oct 2006. Working Group on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children, National Institutes of Health. PDF available for download at http://www.aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/PediatricGuidelines.pdf. Accessed 27 Dec 2007.

Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2006: special populations. Last reviewed 30 Nov 2007. US Centers for Disease Control and Prevention 4 Aug 2006. MMWR 55(RR-11). Available online at http://www.cdc.gov/std/treatment/2006/specialpops.htm. Accessed 14 Dec 2007.

STDs and pregnancy (fact sheet). Content reviewed May 2004. US Centers for Disease Control and Prevention. Available online at http://www.cdc.gov/std/STDFact-STDs&Pregnancy.htm. Accessed 14 Dec 2007.

How to prevent sexually transmitted diseases (education phamphlet AP009). American College of Obstetricians and Gynecologists. Available online at http://www.acog.org/publications/patinet_education/bp009.cfm. Accessed 14 Dec 2007.

Preconception care questions and answers: General Public. 12 Apr 2006. US Centers for Disease Control and Prevention. Available online at http://www.cdc.gov/ncbddd/preconception/QandA.htm. Accessed 24 Jan 2008.

Bacterial vaginosis: complications. Last updated 2 Jul 2007. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Available online at http://www3.niaid.nih.gov/healthscience/healthtopics/bacterialVaginosis/complications.htm. Accessed 18 Dec 2007.

About amniocentesis. Emory University School of Medicine, Department of Human Genetics. PDF available for download at http://www.genetics.emory.edu/pdf/Emory_Human_Genetics_Amniocentesis.PDF. Accessed 18 Dec 2007.

Percutaneous umbilical blood sampling. Last updated Sep 2003. University of North Carolina Center for Maternal and Infant Health. Available online at http://www.mombaby.org/index.php?c=-1&s=14&p=45. Accessed 27 Dec 2007.

Cordocentesis. Last updated Feb 2006. American Pregnancy Association. Available online at http://www.americanpregnancy.org/prenataltesting/cordocentesis.html. Accessed 27 Dec 2007.

University of North Carolina Center for Maternal and Infant Health. Available online at http://www.mombaby.org/index.php?c=-1&s=14&p=45. Accessed 27 Dec 2007.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Bacterial Vaginosis in Pregnancy to Prevent Preterm Delivery: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. 5 February 2008 | Volume 148 Issue 3 | Pages 214-219. Available online at http://www.annals.org/cgi/content/full/148/3/214.

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF). Recommendations and Rationale: Screening for Gestational Diabetes Mellitus. Release Date: February 2003. Available online at http://www.ahrq.gov/clinic/3rduspstf/gdm/gdmrr.htm.

American Association of Clinical Endocrinologists. Medical Guidelines for Clinical Practice for the Management of Diabetes Mellitus. Endocrine Practice Vol 13 (Suppl 1) May/June 2007. PDF available for download at http://www.aace.com/pub/pdf/guidelines/InpatientDiabetesPositionStatement.pdf.

March of Dimes. Your Checkup before Pregnancy. Available online at http://www.marchofdimes.com/pnhec/173_27541.asp. Accessed April 2008.

American College of Obstetricians and Gynecologists. Good Health Before Pregnancy: Preconceptional Care. ACOG Educational Pamphlet AP056. Available online at http://www.acog.org/publications/patient_education/bp056.cfm. Accessed April 2008.

Centers for Disease Control and Prevention. Preconception Health are Care, 2006. PDF available for download at http://www.cdc.gov/ncbddd/preconception/documents/At-a-glance-4-11-06.pdf. Accessed April 2008.

National Institute of Child Health and Human Development. Preconception Care. Available online at http://www.nichd.nih.gov/health/topics/preconception_care.cfm. Accessed April 2008.

Freda MC, Moos MK, Curtis M. The History of Preconception Care: Evolving Guidelines and Standards. Maternal and Child Health Journal. Published online 19 May 2006. Available online at http://www.springerlink.com/content/t3007lt83nkl1375/fulltext.html. Accessed April 2008.

Campbell KP, Chattopadhyay S. Asymptomatic bacteriuria evidence-statement: screening. In: Campbell KP, Lanza A, Dixon R, Chattopadhyay S, Molinari N, Finch RA, editors. A Purchaser's Guide to Clinical Preventive Services: Moving Science into Coverage. Washington, DC: National Business Group on Health; 2006.

U.S. Preventive Services Task Force. USPSTF Reaffirms Recommendations for Asymptomatic Bacteriuria Screening. Annals of Internal Medicine. 1 July 2008. Volume 149, Issue 1. Pp 43-47.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for gestational diabetes mellitus: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med 2008 May 20; 148:759.

Hillier TA et al. Screening for gestational diabetes mellitus: A systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2008 May 20; 148:766.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2011. Diabetes Care January 2011, 34: S11-S61. Available online at http://care.diabetesjournals.org/content/34/Supplement_1/S11.full./p>

Metzger BE et al. International association of diabetes and pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy. Diabetes Care 2010; 33: 676-82.

Womenshealth.org. Prenatal care and tests. Available online at http://www.womenshealth.gov/pregnancy/you-are-pregnant/prenatal-care-tests.cfm. Accessed March 2012.

March of Dimes. Rubella (German Measles). Available online at http://www.marchofdimes.com/pregnancy/complications_rubella.html. Accessed March 2012.

March of Dimes. Fetal Fibronectin (fFN): A Test for Premature Delivery. Available online at http://www.marchofdimes.com/prematurity/1149.asp. Accessed March 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. STD Facts – STDs & Pregnancy. Available online at http://www.cdc.gov/std/pregnancy/STDFact-Pregnancy.htm. Accessed March 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. Implementation of newborn hepatitis B vaccination—worldwide, 2006. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57(46):1249–1252. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19023261. Accessed March 2012.

Centers for Disease Control and Prevention. GBS Prevention in Newborns. Available online at http://www.cdc.gov/groupbstrep/about/prevention.html. Accessed March 2012.

American Academy of Family Physicians. Caring for Pregnant Women and Newborns with Hepatitis B or C – November 15, 2010. Available online at http://www.aafp.org/afp/2010/1115/p1225.html#afp20101115p1225-b2. Accessed March 2012.

MayoClinic.com. Cordocentesis. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/percutaneous-umbilical-blood-sampling/MY00147/METHOD=print. Accessed March 2012.

National Guideline Clearinghouse. Screening for gestational diabetes mellitus: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Available online at http://guidelines.gov/content.aspx?id=12507&search=acog+glucose+tolerance. Accessed March 2012.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Gestational Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement [DRAFT]. Available online at http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/draftrec2.htm. Accessed June 15, 2013.

(December 2012) American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opinion: Noninvasive Prenatal Testing for Fetal Aneuploidy. Available online through http://www.acog.org. Accessed March 2014.

(April 4, 2013) Position Statement from the Aneuploidy Screening Committee on Behalf of the Board of the International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD). PDF available for download at http://www.ispdhome.org/public/news/2013/PositionStatementAneuploidy4apr2013.pdf. Accessed March 2014.

(June 1 2012) National Society of Genetic Counselors (NSGC). Noninvasive prenatal testing/noninvasive prenatal diagnosis: the position of the National Society of Genetic Counselors. Noninvasive Prenatal Testing/Noninvasive Prenatal Diagnosis (NIPT/NIPD), NSGC Executive Office. Available online at http://nsgc.org/p/bl/et/blogid=47&blogaid=33. Accessed March 2014.

(October 13, 2012) Mayo Clinic. First trimester screening: Results. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/first-trimester-screening/MY00126/DSECTION=results. Accessed March 2014.

(February 23, 2103) Mayo Clinic. Noninvasive prenatal tests. Available online at http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/noninvasive-prenatal-testing/basics/definition/prc-20012964. Accessed March 2014.

(March 08, 2014) Ricki Lewis. Fetal DNA Testing for Low-Risk Women Gets Mixed Reviews. Medscape Medical News. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/821690. Accessed March 2014.

Patel, S. and Reddy, D. (Updated 2012 September 18). Gestational Diabetes Testing Protocol. Medscape Drugs & Diseases [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/2049380-overview. Accessed September 2014.

(2014 January). Standards of Medical Care in Diabetes 2014. Diabetes Care Volume 37, Supplement 1 [On-line information]. Available online at http://care.diabetesjournals.org/content/37/Supplement_1/S14.full.pdf+html. Accessed September 2014.

(2013 September). Gestational Diabetes. American College of Obstetricians and Gynecologists [On-line information]. Available online at http://www.acog.org/Patients/FAQs/Gestational-Diabetes. Accessed September 2014.

DeSisto, et al. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence Estimates of Gestational Diabetes Mellitus in the United States, Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), 2007–2010. Available online at http://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/13_0415.htm. Accessed September 2014.

July 25, 2013. Nainggolan, Lisa. ACOG Issues New Practice Bulletin on Gestational Diabetes. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/808409. Accessed October 2014.

U.S. Preventive Services Task Force. Screening for Gestational Diabetes Mellitus: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Available online at http://www.guideline.gov/content.aspx?id=47757&search=uspstf+diabetes#Section420. Accessed October 2014.