American Association for Clinical Chemistry (AACC) tıp doktoru veya doktara yapmış olan laboratuvar bilim adamlarının ana mesleki derneğidir. Üyelerimiz hastane laboratuvarlarında, kliniklerde, tıp merkezlerinde ve diğer sağlık yerleşkelerinde çalışılan testleri geliştirmekte ve uygulamaktadırlar. AACC sağlık alanında, klinik laboratuvar tıbbının pratiği ve mesleğinin ilerlemesinde ulusal ve dünya çapında liderliğini yapmaktadır. AACC'nin misyonu laboratuvar testlerinin değeri hakkında halkı eğiterek halkın sağlığını iyileştirme ve geliştirme olan ana hedefine ulaşmaktır.

Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 19 Eylül 2017.