Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği (KBUD) ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Tıbbi Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek olarak 1999 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. KBUD çeşitli ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyumlar ve kurslar düzenleyerek üyelerinin laboratuvar alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlamaktadır. Laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçlarının güvenirliliğini ve kalitesini arttırmayı kendine hedef olarak koyan KBUD, ülkemizin en büyük Ulusal Dış Kalite Kontrol Programını (KBUDEK) Onursal Başkanı Prof.Dr.Kaya Emerk başkanlığındaki bir ekip ile kar amacı gütmeden ve gönüllülük esasına göre yürütmektedir. Buna ek olarak KBUD, AACC’nin aylık bir bilimsel yayını olan Klinik Kimya Dergisindeki (Journal of Clinical Chemistry) seçilmiş yayınları her ay Türkçeye tercüme ederek sitesinde yayınlamakta ve üyelerinin gelişmeleri yakından takip etmesini sağlamaktadır.

Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 19 Eylül 2017.