Diğer adları
Anjiotensin Dönüştürücü Enzim
SACE
Anjiotensin Konverting Enzim
Resmi adı
Anjiotensin Dönüştürücü Enzim
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 5 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Sarkoidoz tanısını koymaya ve takip etmeye, bu sistemik hastalığı benzer belirtileri olan başka bozukluklardan ayırt etmeye yardımcı olmak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Deri altında küçük şişlikler oluşturan granülomlarınız, süregelen öksürüğünüz, kızarmış sulu gözleriniz ve/veya sarkoidozu düşündüren diğer yakınmalarınız varsa; veya aktif sarkoidozunuz varsa hastalığın seyrini takip için düzenli aralıklarla bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır.

Ne test edilmektedir?

Bu test kandaki anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) miktarını ölçmektedir. ACE, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olmak için endotel hücreleri tarafından üretilen bir enzimdir. Anjiotensin I’in (aktif olmayan bir protein) anjiotensin II’ye dönüşümünü katalize eder. Anjiyotensin II güçlü bir damar daraltıcı olarak işlev görür. Atardamarların kasılmasına neden olarak geçici olarak daha çok daralmalarına neden olur ve içlerinden geçen kanın basıncını artırır. ACE vücudun her tarafında yapılmasına rağmen özellikle akciğerlerde daha yoğundur.

Bazen granülomların dış kenarlarında bulunan hücreler yüksek miktarlarda ACE salgılar. Granülomlar bağışıklık sistemi hücreleri, iltihap hücreleri ve fibröz dokunun oluşturduğu vücudun her yerinde deri altında küçük tümörlere benzer oluşumlardır. Sıklıkla akciğerleri, ayrıca gözler, deri, sinirler ve kalp gibi diğer beden organlarını etkileyebilen ve nedeni bilinmeyen sistemik bir bozukluk olan sarkoidozun, klasik belirtileridir. Sarkoidoza bağlı granulomlar geliştiğinde sıklıkla kandaki ACE düzeyleri yükselmektedir.

Sarkoidoza ilaveten lepra, aktif histoplazmoz (solunum yollarının bir mantar hastalığı) ve tüberküloz gibi belli bazı enfeksiyonlarda da granulomlar görülebilmektedir. Berilyum, asbest ve silikon gibi tahriş edici zehirli parçacıklara kronik maruziyetin olduğu mesleklerde de granulomlar gelişebilmektedir. Ancak çalışanlara sağlanan korumalarla bu nedenler oldukça seyrek görülmektedir.

Test için numune nasıl toplanır?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  ACE birincil olarak sarkoidoz tanısı koymaya ve sarkoidozu takibe yardımcı olmak için istenir. Sıklıkla sarkoidoza bağlı olabilen veya olmayabilen bir Kronik semptomlar grubunun nedenlerini araştırırken istenir. Aktif sarkoidoz hastalarının % 50-80 ‘inde ACE yükselecektir. Hastalığın aktivitesine göre ACE konsantrasyonları yükselme ve azalma eğilimi gösterirler. Sarkoidozlu hastada başlangıçta yüksek düzeyde ise hastalığın seyrini ve kortikosteroit tedavisinin etkinliğini takip için düzenli aralıklarla ACE istenebilir.

 • Ne zaman istenir?

  Sarkoidoz veya başka bir hastalığa bağlı olabilen granülomlar, Kronik öksürük veya nefes darlığı, kızarık sulanmış gözler ya ya da eklem ağrısı gibi bulgular ve belirtileriniz varsa ACE istenir. Sarkoidozun en çok görüldüğü 20-40 yaşları arasında iseniz bu tespit özellikle doğrudur. Doktorunuz ACE ölçümüyle birlikte sarkoidozla diğer granulomlu hastalıkları ayırt etmek için AFB kültürü veya balgam kültürü (mikobakteriyel ve mantar enfeksiyonlarını saptayabilen testler) gibi testler de isteyebilir..

  Size sarkoidoz tanısı konmuşsa ve başlangıçtaki ACE düzeyleriniz yükselmişse zamanla oluşacak değişiklikleri takip için doktorunuz ACE testi isteyebilir.

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Tanı konulacak ortamda ACE düzeyleri yükselmiş, diğer hastalıklar dışlanmış ve sarkoidozla uyumlu klinik bulgulara sahipseniz aktif sarkoidoz olgusu olasılığı mevcuttur. Yüksek ACE düzeyi bulgusu tanının doğrulanmasına yardımcı olur. Ancak yüksek ACE düzeyleri yokluğunda da sarkoidoz mevcut olabildiğinden normal bir ACE düzeyi sarkoidozu ekarte edemez. Hastalık aktif evrede değilse sarkoidozda normal ACE düzeyleri oluşabilmektedir. ACE değerlerinin henüz anormal düzeylere erişmediği erken evre sarkoidozda veya hücrelerin yüksek miktarlarda ACE üretemediği olgularda da bulgular normal olabilir. Kronik sarkoidoz olgularında da ACE düzeylerinin yükselmiş olma ihtimali daha düşüktür.

  Tanı konduktan sonra hastalığın seyrini takip için ACE düzeyleri ölçülebilir. Başlangıçta gözlenen yüksek ACE düzeyleri genellikle kendiliğinden veya tedaviyle oluşmuş düzelme (remisyon) ve olumlu bir prognozu gösterir. Diğer taraftan yükselen ACE ya ilerleyen bir erken dönem hastalığı veya tedaviye yanıt vermeyen hastalık aktivitesine işaret edebilir.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  ACE ile anjiyotensin I ‘in anjiyotensin II’ye dönüştürülmesi vücutda normal düzenleyici bir süreçtir. Bu süreç ile hipertansiyon ve diyabet tedavisinde kullanılan ACE inhibitörleri denilen ilaçlar geliştirilmiştir. Bu ilaçlar dönüşüm sürecini engelleyerek kan damarlarını daha fazla geniş ve kan basıncını daha düşük durumda tutulmaktadır. ACE inhibitörleri hipertansiyonun tedavisinde kullanılmakla birlikte ACE kan testleri ile takip edilememektedirler. Ayrıca bu ilaçlar başka nedenlerden dolayı istenen ACE ölçümlerinide etkileyebilmektedirler.

  Kan örneğinin ve hiperlipidemik oluşu yanlışlıkla ACE düzeylerini azaltabillir. Aşağıdaki durumlarda da hastalarda da ACE düzeylerinin azaldığı görülebilmektedir:

  Aşağıdaki çeşitli hastalıklar ve bozukluklarda ACE’nin orta derecede yüksek düzeylerde olduğu saptanmıştır:

  • HIV
  • Histoplazmoz (solunum yollarının mantar hastalığı)
  • Diyabetus Mellitus(Şeker Hastalığı)
  • Hipertroidizm
  • Lenfoma
  • Alkolik siroz
  • Gaucher hastalığı (nadir bir kalıtsal lipit metabolizması bozukluğu)
  • Tüberküloz
  • Lepra

  Ancak bu rahatsızlıklara tanı koymak veya takip için rutin olarak ACE testi kullanılmamaktadır (klinik açıdan kullanışlı oldukları gösterilememiştir).

 • Sarkoidoz tanısı koymak için başka hangi testler kullanılır ?

  Hem sarkoidoz tanısı koymaya hem de organ tutulumunun derecesini belirlemeye yardımcı olmak için çeşitli testler istenebilir. Laboratuvar testleri bir karaciğer paneli, tam kan sayımı ve kalsiyum (kanda ve idrarda yüksek düzeylere erişebilir) tayinini içerebilir. Diğer testler fizik muayeneyi (deri yaraları için), akciğer fonksiyon testlerini (olguların % 90 kadarında sarkoidozla bir miktar akciğer tutulumu olacaktır), bronkoskopiyi ( solunum yolunun iç katmanını gözlemlemek ve akciğerden biyopsiler almak için kullanılan esnek bir tüpü içeriye sokma), göğüs filmini ve galyum sintigrafisini (inflamasyonu değerlendirmek için radyoaktif galyum kullanılır) kapsayabilir. Deri, akciğerler, lenf düğümleri ve bazen karaciğer biyopsilerine ve yine göz muayenesine gerek duyulabilir. Yarık lamba muayenesi denilen bir göz testinden yararlanılabilir.

 • Sarkoidozun nedenleri nelerdir?

  Nedeni iyice anlaşılamamıştır. Bulaşıcı değildir. Bağışıklık sistemini tutan inflamatuar bir hastalıktır. Hem genetik hem de çevresel bir bileşeni mevcuttur. Aynı yörede yaşayan akraba olan ve olmayan kişilerde rapor edilmiştir. Bazı nedenlerden dolayı dünyanın hastalığın pek yaygın olmadığı bir bölgesinden yüksek olduğu yöresine taşınmış olanlar daha yüksek risk altına girme eğilimine sahiptir.

Kaynakların tümü

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

S3
Angiotensin Converting Enzyme [2 paragraphs]. Marquette General Health System [On-line test catalog]. Available FTP: http://www.mgh.org/lab/CATALOG/TESTS/1685.HTM

S4
(2003). Angiotensin-converting Enzyme (ACE) [8 paragraphs]. LabCorp [On-line test information]. Available FTP: http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/sc002100.htm

S5
Angiotensin-converting enzyme test [8 paragraphs]. Hendrick Health System AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available FTP: http://www.ehendrick.org/healthy/000080.htm

S6
Angiotensin Converting Enzyme [3 paragraphs]. ARUP [On-line test information]. Available FTP: http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_al58.jsp#1142066

S7
Sarcoidosis [20 paragraphs]. Hendrick Health System AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available FTP: http://www.ehendrick.org/healthy/

S8
Mayo Clinic Staff (2002 October 11). Sarcoidosis [37 paragraphs]. MayoClinic.com [On-line information]. Available online

S9
Milone, M. Updated (2002 March 14 Updated). ACE concentrations [12 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003567.htm

S10
Belfer, M. and Stevens, R. W. (1998 December). Sarcoidosis: A Primary Care Review [39 paragraphs]. American Family Physician [On-line journal]. Available FTP: http://www.aafp.org/afp/981200ap/belfer.html

S11
(2002 November, Updated). Sarcoidosis [15 paragraphs]. Familydoctor.org [On-line information from AAFP]. Available FTP: http://familydoctor.org/handouts/320.html

S12
Stavrou, P. (1999). Ocular Sarcoidosis [26 paragraphs]. Ocular Immunology & Uveitis Service at the Massachusetts Eye & Ear Infirmary Harvard Medical School Boston, MA [On-line information]. Available FTP: http://www.uveitis.org/Enhanced/MD_info/md_sarcoidosis.htm

S13
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 66-67.

S14
Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pp 116-117.

S15
Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 376-377.

S16
Schriber, A. (2007 November 12, Updated). ACE levels [14 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 1/30/08. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003567.htm

S17
(© 2006-2008). Sarcoidosis - Angiotensin Converting Enzyme [8 paragraphs]. ARUPConsult [On-line information]. Accessed on: 1/31/08. Available FTP: http://www.arupconsult.com/Topics/PulmonaryDz/ACE.html