Diğer adları
AFP
Total AFP
AFP-L3 yüzdesi
Resmi adı
Total Alfa-fetoprotein; Alfa-fetoprotein-L3 yüzdesi
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 5 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Belli bazı karaciğer kanseri, testis kanseri veya yumurtalık kanseri tanısında ve tedavisinin izlenmesine yardımcı olmak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktorunuz, karaciğer, testis veya yumurtalık kanserine sahip olduğunuzdan kuşkulandığında, bu kanserlerden birinin tedavisi sırasında veya sonrasında belli aralıklarla bu testi ister. Kronik hepatit veya siroz hastasıysanız bu test istenebilir.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzdaki venden alınan kan örneği

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır. Gerekmez

Ne test edilmektedir?

Bu test kandaki alfa-fetoproteini (AFP) düzeyini ölçer. AFP birincil olarak fetüs, karaciğeri ve kuş yumurtaları sarısını (vitellin kesesi dokuları) andıran ve gelişmekte olan embriyonun bir bölümü tarafından üretilen bir protein türüdür. AFP konsantrasyonları tipik olarak bebek doğduğunda yükselir ve sonra hızla düşer. Sağlıklı çocuklar ve gebe olmayan erişkinlerde, AFP normalde sadece çok düşük seviyelerde tespit edilebilir.

Karaciğer hasarı ve bazı kanserlerde AFP konsantrasyonları anlamlı olarak artırabilir. Karaciğer hücreleri rejenere olurken AFP üretilir. Hepatit ve siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında AFP uzun süre yüksek düzeylerde kalabilir. Bazı tümörler çok yüksek konsantrasyonlarda AFP üretebilir. Bu özellik AFP testinin bir tümör belirteci olarak kullanılmasını sağlar. Hepatoselüler karsinoma denilen bir karaciğer kanser tipine yakalanmış birçok kişide yüksek miktarlarda AFP’ye rastlanır. Ayrıca, testis ve yumurtalık kanseri olan birçok kişide de saptanır.

AFP ‘nin birçok farklı tipi mevcuttur. Geleneksel olarak doktor bir AFP testi istediğinde AFP’nin değişik formlarını tümüyle ölçen total AFP istiyor demektir.

AFP'nin Lens culinaris aglütini olarak bilinen proteine bağlanması nedeniyle L3 olarak adlandırılan değişik bir formu da mevcuttur.  AFP-L3% testi toplam AFP miktarı ile karşılaştıran yeni bir testtir. Total AFP’ye göre L3’ün yüzdesindeki artış yakın gelecekte artmış bir hepatoselüler karsinom riskini ve daha kötü bir prognozu gösterir.

Test için numune nasıl toplanır?

Kolunuzdaki venden alınan kan örneğinden

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapmak gerekmemektedir.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Karaciğer, testis ve yumurtalık kanserlerini saptama ve tanı koymaya yardımcı olmak için AFP kullanılır. Yaşam boyu artmış bir karaciğer kanseri geliştirme riski taşıdıklarından Siroz veya kronik hepatit B gibi kronik karaciğer hastalıkları olan kişileri izlemek için sıklıkla AFP istenmektedir. Doktorunuz, en çok tedavi edilebilir evrelerdeki karaciğer kanserini saptamaya çalışırken görüntüleme çalışmalarıyla birlikte bir AFP testi isteyebilir

  Hastaya hepatosellüler karsinom veya başka bir AFP üreten kanser tanısı konmuşsa hastanın tedaviye yanıtını ve kanser nüksünü izlemeye yardımcı olmak için belli aralıklarla AFP istenebilir.

  Total AFP miktarının AFP’nin değişik bir formu olan AFP-L3 miktarı ile karşılaştırması için bazen oldukça yeni bir test olan AFP-L3% de istenir. Test özellikle kronik karaciğer hastalığı olan kişilerde hepatoselüler karsinom gelişme riskini değerlendirmeye yardımcı olmak için kullanılmaktadır. AFP L3’ün total AFP’ye olan yüzde oranındaki artış hızlı ilerleyen bu hastalığın riskini artırdığı gibi sağkalım şansını azaltmaktadır.

 • Ne zaman istenir?

  Doktorunuz aşağıdaki durumlarda bir AFP kan testi isteyebilir:

  •  hastada karaciğer kanseri veya belli bazı testis veya yumurtalık kanserlerinin varlığından kuşkulandığında; Bir fizik muayene sırasında karında şişlikler hissedildiğinde veya görüntüleme testleri olası tümörleri saptadığında
  • hepatoselüler karsinom veya başka bir karaciğer kanserinin ortaya çıkışı açısından kronik karaciğer hastalığı olan hastanın izleminde
  • karaciğer, testis veya yumurtalık kanseri tanısı konmuş ve tedavi edilmiş bir hastada tedavi etkinliğinin izlenmesinde
  • kanser nüksünün izleminde

  Hastada kronik karaciğer hastalığı olduğunda hepatoselüler karsinom riskini değerlendirmeye yardımcı olmak için bazen AFP-L3% istenmektedir. Ancak bu yeni test geniş ölçüde kullanılmamakta olup, klinik yararı henüz kanıtlanmamıştır.

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Artmış AFP düzeyleri, en çok karaciğer kanseri, yumurtalık kanseri ve testislerin germ hücreli tümörü gibi kanserin varlığını gösterebilir. Ancak her karaciğer, yumurtalık veya testis kanseri önemli miktarlarda AFP üretmeyecektir. Mide, kolon, akciğer , meme kanserleri ve lenfoma gibi kanserlerde bazen yüksek düzeyler görülebilirse de bu klinik durumların değerlendirmesi için nadiren istenmektedir. Siroz ve hepatit gibi başka hastalıklar da düzeylerin yükselmesine neden olabilmektedir.

  AFP bir izlem aracı olarak kullanıldığında azalan düzeyleri tedaviye yanıtı gösterir. Kanser tedavisinden sonra konsantrasyonlar genellikle normal veya normale yakın düzeylere anlamlı derecede düşmezse tümör dokusunun bir bölümü halen mevcut olabilir. Konsantrasyonlar artmaya başlarsa kanserin nüks etme olasılığı mevcuttur. Tedaviden önce AFP düzeyleri yükselmezse test genellikle tedavinin etkinliği veya hastalık nüksünün izleminde yararlı olmayacaktır.

  Kronik karaciğer hastalığı olanlarda AFP konsantrasyonları orta dereceden çok yüksek düzeylere yükseldiğinde karaciğer kanseri geliştirme riskleri artmaktadır. Total AFP ve AFP-L3% anlamlı olarak yükseldiğinde hastalıklı kişinin bir veya iki yıl içinde hepatoselüler karsinoma yakalanma veya geliştirme riski anlamlı derecede artmaktadır. Ancak kronik hepatit ve sirozlu kişilerde hem AFP hem de AFP-L3% konsantrasyonları yükselebilir düzeyleri değişken olabilmektedir. Bu olgularda test sonucunun sayısal değerinden çok AFP’deki keskin yükseliş daha önemlidir.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  AFP ve AFP-L3% test sonuçları yüksek değerlerde olan her kişi kanserli olmadığı gibi karaciğer kanseri de gelişmeyecektir. AFP ve AFP-L3% testleri tanısal olmadığı gibi belirteç de değildir. Tümörlerin gelişmesini araştıran görüntüleme çalışmaları, hasta öyküsü ve fizik muayeneden elde edilen bilgilerle birlikte kullanılmalıdır. Bu testler yararlı bilgiler sağlayabilmelerine rağmen doktorların arzuladığı gibi özgül veya duyarlı değildir. Karaciğer zedelendiği ve rejenere olduğu zaman AFP geçici olarak yükselebilmektedir. Çeşitli rahatsızlıklarda orta derecede artışlar görülebilmektedir. Bu nedenle AFP testi yalancı pozitif sonuçlar verebilir. Ayrıca, her kanser AFP üretmeyeceğinden AFP normal olsa bile kişide yine de kanser mevcut olabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı toplum genelini taramak için AFP testi kullanılmamalıdır.

  AFP her zaman bir tümör belirteci olmamaktadır. AFP fetüs tarafından üretildiğinden gebe kadınlarda ve yenidoğan bebeklerinde düzeyler normal olarak daha yüksektir. Gebelik sırasında AFP testine ait daha fazla bilgi için Üçlü veya Dörtlü Tarama Testlerine bkz.

 • Hepatoselüler karsinomun risk faktörleri nelerdir?

  Bu kanser genellikle karaciğerde siroz denilen kronik skarlaşma olan kişilerde oluşmaktadır. En çok hepatit B ve hepatit C virüsünden birinin etken olduğu kronik enfeksiyon sonucu oluşmaktadır. Kronik alkol tüketimide siroz gelişme riskini artırmaktadır. Bazı kalıtsal hastalıklar özellikle (vücudun çok fazla demir absorbe ettiği) hemakromatoz denilen bir bozukluk siroza ve zamanla hepatoselüler karsinoma neden olabilmektedir.

 • AFP testim, normal veya anormalse, başka testler yaptırmam gerekiyor mu ?

  Kronik karaciğer hastalığı veya hasarında hastalığa bağlı yüksek AFP düzeyleri saptanmaktadır. AFP’niz hızla yükselirse veya çok yüksekse doktorunuz bir ultrasonografik inceleme, BT veya MR taramasıyla genellikle karaciğerinize bakılmasını isteyecektir. Bu taramalar var olan karaciğer kanserlerini genellikle saptayabilmektedir. Karaciğer kanserinin saptanmasına yardımcı olmak için doktorunuz kan örneğinde des-gama karboksi protrombin (DCP) testi de isteyebilir.

Kaynakların tümü

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar 

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 47-49.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 271-272.

(2008 March). Germ Cell Tumors – Childhood. Cancer.Net [On-line information] Available online at http://www.cancer.net/patient/Cancer+Types/Germ+Cell+Tumor+-+Childhood through http://www.cancer.net. Accessed May 2009.

Vorvick, L. (2008 October 28). Alpha fetoprotein. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information] Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003573.htm. Accessed May 2009.

(Revised 2009 May 06). Overview: Liver Cancer, How Is Liver Cancer Found? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_2_3x_how_is_liver_cancer_found_25.asp through http://www.cancer.org. Accessed May 2009.

(Modified 2009 May 22). Adult Primary Liver Cancer Treatment (PDQ®) National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/adult-primary-liver/HealthProfessional/page1 through http://www.cancer.gov. Accessed May 2009.

(Revised 2009 May 14). Detailed Guide: Testicular Cancer, How Is Testicular Cancer Diagnosed? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/cri/content/cri_2_4_3x_how_is_testicular_cancer_diagnosed_41.asp?sitearea=ped through http://www.cancer.org. Accessed May 2009.

(Revised 2008 December 08). Tumor Markers, What are tumor markers? American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/PED/content/PED_2_3X_Tumor_Markers.asp?sitearea=PED through http://www.cancer.org. Accessed May 2009.

Walzer, N. and Kulik, L. (2008 June 10). Hepatocellular Carcinoma: Latest Developments. Medscape from Current Opinion in Gastroenterology [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/573576 through http://www.medscape.com. Accessed May 2009.

(2007 November). AFP-L3% in Serum (Includes Total Alpha Fetoprotein). ARUP Technical Bulletin [On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/Testing-Information/resources/TechnicalBulletins/AFP-L3%20in%20Serum%20Includes%20Total%20Alpha%20Fetoprotein.pdf#xml=http://websearch-vrt.aruplab.net/isysquery/7223d4a4-4ce6-4449-a89a-f18f03b37138/7/hilite/ through http://www.aruplab.com. Accessed May 2009.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Sherman, M. (2005 June 23). Hepatocellular Carcinoma: Epidemiology, Risk Factors, and Screening. Medscape, from Semin Liver Dis. 2005;25(2):143-154 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/506830 through http://www.medscape.com.

(2005 January 05). LBA AFP-L3. Wako [On-line package insert]. PDF available for download at http://liver.wakousa.com/pdfs/packageinsert.pdf through http://liver.wakousa.com.

Hepatocellular Carcinoma: Alpha Fetoprotein. Specialty Laboratories [On-line information]. Available online at http://www.specialtylabs.com/books/display.asp?id=529 through http://www.specialtylabs.com.

Grund, S. (2004 August 10, Updated). Hepatocellular Carcinoma. MedlinePlus, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000280.htm.

(2005 April 14, Modified). Hepatocellular Cancer (PDQ®): Screening Health Professional Version. National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/screening/hepatocellular/healthprofessional/allpages through http://www.cancer.gov.

(© 2003). Alpha-Fetoprotein (AFP) with AFP L3%, Serum. Laboratory Corporation of America [On-line test information]. Available online at http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/nf10005300.htm through http://www.labcorp.com.

Wako Diagnostics Receives the FDA Approval for a New Biomarker for Liver Cancer. Press Release, Richmond VA USA -- Medical Industry E-mail News Service(TM) -- June 21, 2005.