Diğer adları
ALB
Resmi adı
Albumin
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 5 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Özellikle hastanede yatan hastalarda prealbumin testiyle birlikte veya onun yerine kullanılarak karaciğer bozukluğunu, böbrek hastalığını taramak veya beslenme durumunu değerlendirmek için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktorunuz karaciğer bozukluğu veya böbrek hastalığı belirtilerine sahip olduğunuzu düşündüğünde, ani kilo kaybınız, beslenme bozukluğuyla ilişkili yakınmalarınız olduğunda veya planlanmış bir cerrahi girişimden önce bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzdaki venden alınan kan örneği

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Ne test edilmektedir?

Bu test kanınızdaki albümin düzeyini ölçmektedir. Albümin kanın sıvı kısmı olan plazmada en bol bulunan proteindir. Sıvının kan damarlarından dışarı sızmasını önler, dokuları besler, vücut içinde hormonlar, vitaminler, ilaçlar ve kalsiyum gibi iyonları bir yerden bir yere taşır. Albümin karaciğerde yapılır ve karaciğer hasarına karşı son derece duyarlıdır. Karaciğer bozukluğunda, nefrotik sendroma neden olan böbrek hastalığında, kişide beslenme bozukluğu, iltihaplanma varsa veya şoktaysa albümin konsantrasyonu düşer. Hasta susuz kalmışsa albümin düzeyleri yükselebilir. Bu yükselme plazma hacmi azaldıkça oluşan göreceli bir artıştır.

Test için numune nasıl toplanır?

Kolunuzdaki bir venden iğneyle kan alınır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapmak gerekmez

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Birçok farklı hastalık ve bozuklukta albumin düzeyi düştüğünden hastalığa tanı koymaya, tedaviyle sağlık durumundaki değişiklikleri veya hastalığın seyrini izlemeye yardımcı olabildiği gibi diğer test formlarına gereksinmeyi gösterebilen bir tarama testi olarak yararlı olabilir.

  Karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için karaciğer panelinin bir bölümü olarak albumin testiyle birlikte böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kreatinin ve BUN (Kan Ure Azotu) ve kişinin beslenme durumunu değerlendirmek için prealbumin istenebilir.

 • Ne zaman istenir?

  Kişide sarılık, bitkinlik veya kilo kaybı gibi karaciğer bozukluğu semptomları, gözler etrafında, karında veya bacaklarda şişlik gibi nefrotik sendrom belirtileri varsa doktor diğer testlerle birlikte albumin testi de isteyebilir.

  Doktorlar kişinin beslenme durumunu kontrol etmek veya izlemek istediklerinde prealbumin testiyle birlikte veya onun yerine kan albumin testi de isteyebilir. albumin konsantrasyonları prealbumin konsantrasyonşları kadar hızlı değişmemekle birlikte azalmalar protein yetersizlikleri ve beslenme bozukluğunu yansıtabilir.

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Düşük albumin düzeyleri karaciğer hastalığını düşündürebilir. Tam olarak hangi tip karaciğer hastalığı olduğunu belirlemek için başka karaciğer enzimleri de istenir.

  Düşük albumin düzeyleri böbreklerin albuminin kandan idrara sızmasını ve kaybını önleyemediği böbrek hastalıklarını da yansıtabilmektedir. Bu durumda idrardaki albumin veya protein miktarı da ölçülebilir (bkz mikroalbumin.

  İltihaplanmalar (inflamasyon), şok ve beslenme bozukluğunda da düşük albumin düzeyleri saptanabilmektedir.

  Vücudun proteini uygun biçimde absorbe edip sindirmediği Crohn hastalığı veya çölyak hastalığında veya bağırsaklardan bol miktarda protein kaybı olan klinik durumlarda düşük albumin düzeyleri görülebilmektedir.

  Albumin testi tipik olarak dehidratasyonu izlemek veya belirlemek için kullanılmamakla birlikte vücudun susuz kalması durumunda yüksek albumin düzeyleri saptanabilmektedir.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Anabolik steroidler, androgenler, büyüme hormonları ve insülin gibi belli bazı ilaçlar kan albumin düzeyini yükseltmektedir.

  Damardan (intravenöz) büyük miktarlarda sıvı alan kişilerde bu testin sonuçları yanlış çıkmaktadır.

 • Kimler anormal albümin düzeyleri için riskli gruba girer?

  Kronik karaciğer hastalığı ve böbrek bozukluğu olan kişiler anormal albümin düzeylerinin gelişmesi açısından maksimum risk altındadır. İlaveten, sindirim sistemi tarafından besleyici maddelerin uygun biçimde absorbe edilememesi veya uzun süre ishali olan kişilerde anormal albümin düzeyleri oluşabilir.

 • Albümin düzeyine evde bakılabilir mi?

  Albümin için ev testi yoktur. Bir eczaneden alacağınız endikatör şeritle idrardaki yüksek albümin düzeylerini test edebilirsiniz.

 • Albümin, prealbümin ve mikroalbümin testleri arasında ne fark vardır?

  Albümin ve mikroalbümin aynı molekül olmasına rağmen prealbümin okunuşu benzer olmasına rağmen tamamen ilişkisiz bir moleküldür. prealbumin testi özellikle cerrahiden önce ve sonra, hastaneye yatırılmışsanız veya besleyici katkı maddeleri alıyorsanız.güncel beslenme durumunuzu yansıtan bir proteindir. Albümin testleri daha çok karaciğer veya böbrek hastalığını tanısında veya vücudunuzun aminoasitleri yeterince absorbe edip etmediğini öğrenmek için kullanılmaktadır. Beslenme durumunu izlemek için de albüminden yararlanılmakta olup prealbümine göre daha yaygın kullanılan bir yöntemdir. Ancak düzeylerinin daha hızlı değişmesi sayesinde prealbümin kısa dönemde beslenme durumunda oluşan değişiklikleri belirlemede albümine göre daha yararlıdır. Mikroalbumin testi idrarınızdaki çok düşük albümin düzeylerini ölçmekte ve böbrek hastalığı gelişme riski altında olup olmadığınızı gösterebilmektedir.

Kaynakça

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar 

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 775-780.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 197-198.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 66-71.

Dugdale, III, D. (Updated 2009 February 23). Albumin – serum. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003480.htm. Accessed June 2009.

Shashidhar, H. and Grigsby, D. (Updated 2009 April 9). Malnutrition. eMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/985140-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed June 2009.

Peralta, R. et. al. (Updated 2008 June 17). Hypoalbuminemia. eMedicine Critical Care [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/166724-overview through http://emedicine.medscape.com. June 2009.

(Updated 2008 December). Proteins. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/GastrointestinalDz/NutritionalAssessment/Proteins.html through http://www.arupconsult.com. Accessed June 2009.

’Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.