Diğer adları
Alkalen fosfataz
Resmi adı
Alkalen fosfataz
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 19 Temmuz 2018.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Karaciğer veya kemik bozukluğunun taranması veya izlenmesi için kullanılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Hastada karaciğer veya kemik bozukluğu belirtileri olduğunda karaciğer panelinin bir bölümü olarak bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarından kan örneği alınır.

 

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Bu test için açlık tercih edilir fakat mutlak gerekli değildir.

Ne test edilmektedir?

Alkalen fosfataz vücütda çeşidli dokularda bulunan protein yapısında bir enzimdir. Karaciğer ve kemik yapımında rol oynayan hücrelerde alkalen fosfatazı yüksek konsantrasyonlarda bulabilirsiniz. Ayrıca karaciğerde safra kanalını oluşturmak için birleşen hücrelerin kenarlarında bulunur.  ALP’nin küçük miktarları, gebe kadınların plesentalarında ve bağırsakta da bulunur. Bu vücut kısımlarının her birinde ALP’nin farklı formları bulunur. Bu farklı formlar izoenzimler olarak adlandırılırlar.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarından iğneyle kan örneği alınır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Bu test için aç kalınması tercih edilirse de gerekli değildir. Bir besin alımı bazı kişilerde birkaç saatliğine ALP düzeyini hafifçe artırabilmektedir. Geceleyin aç kaldıktan sonra testi uygulamak genellikle daha iyidir.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
İlgili bağlantılar

Bu Sitede

İlişkili testler: ASTALTBilirubin, Karaciğer paneliKemik belirteçleri

Hastalıklar: Karaciğer Hastalığı

İnternette Başka bir Yerde

Başka ilgili sayfa tanımlanmamıştır.

Kaynakça

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER and Bruns DE, eds. 4th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders; 2006 Pp 608-609, 624.

Pagana K, Pagana T. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 3rd Edition, St. Louis: Mosby Elsevier; 2006, Pp 49-51.

Carey, W (January 1, 2009) Approach to the Patient with Liver Disease: A Guide to Commonly Used Liver Tests, Cleveland Clinic. Available online at http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/hepatology/guide-to-common-liver-tests/ through http://www.clevelandclinicmeded.com. Accessed October 2009.

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson RA and Pincus MR, eds. Philadelphia: 2007, Pp 86, 256.

(2000) Dufour, DR et al. National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice: Laboratory Guidelines for Screening, Diagnosis and Monitoring of Hepatic Injury. Available online at http://www.aacc.org/SiteCollectionDocuments/NACB/LMPG/hepatic/hepatic_combined.pdf#page=3 through http://www.aacc.org. Accessed October 2009.

Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. Kasper D, Braunwald E, Fauci A, Hauser S, Longo D, Jameson JL, eds. McGraw-Hill, 2005, Pp 1815, 2280-2281.

Önceki gözden geçirmelerde kullanılan kaynaklar

Pagana K, Pagana T. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. St. Louis: Mosby; 1998.