Diğer adları
APA
Resmi adı
Antifosfolipit antikorlar
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 5 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Uygun olmayan pıhtı oluşumunu araştırmak; yinelenen düşüklerin nedenini belirlemeye yardımcı olmak; antifosfolipit antikor sendromunu değerlendirmenin bir bölümü olarak; ve uzamış PTT (parsiyel tromboplastin zamanını) testini değerlendirmek için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

PTT zamanı uzamışsa, yinelenen ve nedeni açıklanamayan venöz veya arteriyel kan pıhtılaşmalarınız  varsa, gebeliğin özellikle 2. ve 3. üç aylarında sık sık düşük oluyorsa  bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzun bir damarından alınan kan örneği kullanılır.

Gerekli Numune Nedir?

Hayır.

Ne test edilmektedir?

Fosfolipitlere karşı oluşan otoimmün reaksiyonda vücudun oluşturduğu birkaç spesifik fosfolipit bağlayıcı proteini saptamak için antifosfolipit antikor testleri kullanılır. Hücre membranları ve trombositlerin içinde bulunan fosfolipitler vücudun normal bir bileşenidir. Kan pıhtılaşmasında kritik rol oynayan lipit molekülleridir. Antifosfolipit antikorlar oluştuğunda tam olarak anlaşılmamış bir yolla pıhtılaşma sürecine müdahale ederler. Hastaların atar ve toplardamarlarında inmelere ve kalp krizlerine yol açabilen, yinelenen ve uygun olmayan kan pıhtılarının (trombüslerin) gelişme riskini artırırlar. Antifosfolipit antikorlar ayrıca trombositopeni, özellikle gebeliğin 2. ve 3. üç aylarında yinelenen düşük, erken doğum ve preeklampsi riskiyle de ilişkilidir.

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi otoimmün bozukluklarda sıklıkla bir veya birden fazla sayıda antifosfolipit antikorları da görülmektedir. HIV‘de, bazı kanserlerde, yaşlılarda ve geçici olarak enfeksiyonlarda, fenotiyazinler ve prokainamid gibi bazı ilaçlarla tedavide de bu antikorlar görülebilmektedir.

Hughes sendromu da denilen antifosfolipit sendrom (APS)  bulgular ve belirtiler grubu olarak bilinir ve trombüs oluşumu, düşükler, trombositopeni ve bir veya birden fazla sayıda antikorun varlığını içermektedir. Birincil (altta yatan bir otoimmün bozukluk olmayan) veya ikincil (tanı konmuş bir otoimmün bozukluk mevcuttur) APS formları görülebilir.

En sık rastlanan antifosfolipit antikorlar, kardiyolipin antikorlar (antikardiyolipin antikorlar da denilir) ve lupus antikoagülanıdır. Sıklıkla test edilmeyen diğer antikorlar anti- beta 2 glikoprotein I ve anti-fosfatadilserindir. Antifosfolipit antikorları saptamak için iki test tipi daha kullanılmaktadır. .Birincisi birkaç antikor sınıfını (IgG, IgM ve/veya IgA) test etmek için kullanılan kardiyolipin antikorları testidir. İkinci tip, antikorun fosfolipide bağımlı testleri bloke edip edemediğini saptamak için kullanılan lupus antikoagülan analizleridir. Bu testler hasta örneğinin pıhtılaşması için geçen zamanı ölçmekte ve pıhtılaşmanın oluşması için fosfolipitlerin varlığı ve etkili olmasını gerektirmektedir. Lupus antikoagülan analizleri bir fosfolipide bağımlı testle pıhtılaşma zamanının uzayıp uzamadığını belirlemekle başlar ve en sık kullanılanı PTT testidir. Tercihen başlangıçtaki tarama testine benzer bir yöntemle doğrulayıcı testlerin uygulanması gerekmektedir.

İlave tanısal ve doğrulayıcı testler RVVT ((Russell engerek yılanı zehiri zaman testi), PNP (engerek yılanı zehiri zaman testi ), PNP (trombosit nötralizasyon prosedürü), KCT (kaolin pıhtılaşma zamanı) ve/veya heksagonal lipit nötralizasyon testidir.

Test için numune nasıl toplanır?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Beklenmedik bir trombotik olay, yineleyen düşükler, trombositopeni, ve/veya PTT testinde uzamış pıhtılaşma zamanının nedenini belirlemeye yardımcı olmak için antifosfolipit testi kullanılmaktadır. Hastanın klinik bulgularına bağlı olarak doktor antifosfolipit antikorları saptamaya ve antifosfolipit sendrom (APS) tanısı koymaya yardımcı olmak için bu testlerin bir veya birkaç tipinin veya sınıfının yapılmasını isteyebilir. En sık görülen antifosfolipitler olduğundan sıklıkla kardiyolipin antikorları (IgG, IgM ve bazen IgA) istenmektedir. PTT testinde pıhtılaşma süresinin uzadığı saptanırsa genellikle ilaveten lupus antikoagülan testi gereklidir. Bu antikorların varlığını saptamak ve doktora ilave bilgi sağlamak için diğer antifosfolipit antikor testleriyle birlikte anti-beta2 glikoprotein I ve anti-fosfatidilserin testi istenebilir

  Bir antifosfolipit antikor saptanırsa bu antikorların kalıcı veya geçici olduğunu belirlemek için 8-10 hafta sonra aynı test (ler) istenebilir.  Otoimmün bozukluğu olan bir hastada antifosfolipit antikor test sonuçları negatif çıkmışsa zamanla bu antikorlar oluşabileceğinden ileri bir tarihte hasta yeniden testten geçirilebilir.

 • Ne zaman istenir?

  Trombotik olayı düşündüren kol ve bacaklarda ağrı ve şişlik, nefes darlığı ve baş ağrıları gibi semptomları olan hastadan antifosfolipit antikor testi istenebilir. Kadında yinelenen düşükler ve/veya PTT testi (parsiyel tromboplastin zamanı) uzamış kişilerin takibi için de istenebilmektedir. Testlerden biri pozitifse antikorun geçici veya kalıcı olduğunu belirlemek için birkaç hafta sonra test tekrarlanabilir. Klinik bulgular antifosfolipit sendromu düşündürdüğünde antifosfolipit testi yapılabilir. Otoimmün bozukluğu olan bir hastada antifosfolipit antikor test sonuçları negatif çıkmışsa, ileriki bir zamanda antifosfolipit antikor oluşup oluşmadığını anlamak için bir veya birden fazla sayıda test yapılabilir.

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Antifosfolipit antikor testlerinin sonuçlarını yorumlarken dikkatli olunmalıdır. Negatif sonuç yalnızca test sırasında test edilen spesifik antikorun mevcut olmadığı anlamı taşır. Bir enfeksiyona veya ilaca bağlı olarak veya insan yaşlandıkça geçici olarak bir veya birden fazla sayıda antikorun düzeyi orta-düşük düzeylere inebilir. Bu konsantrasyonların genellikle önemli olduğu düşünülmemesine rağmen hastanın belirtileri ve diğer klinik bilgilerle birlikte analiz edilmelidir. Bazı olgularda insanda spesifik bir antikorun bir veya birden fazla sınıfı mevcut olabilir. Örneğin önemli miktarlarda IgG ve IgM’ye sahip olabilirler veya daha düşük sıklıkla test edilen IgA kardiyolipin antikora karşı pozitif sonuç verebilirler.8 -10 hafta sonra bir veya birden fazla sayıda antifosfolipit antikorun orta veya yüksek düzeylerde sebat etmesi bu spesifik antikorun var olmayı sürdürdüğünü gösterir.

  Testler lupus antikoagülanın varlığını saptarsa ve yeniden test edildiğinde kaybolmamışsa hastanın lupus antikoagülanı için pozitif olması ihtimali mevcuttur. Bir veya fazla sayıda antifosfolipit antikoru mevcutsa ve hastaya antifosfolipit sendromu tanısı konmuşsa, bu hastalarda yinelenen trombotik olayların, düşüklerin ve trombositopeni  görülme riski artar. Ancak test sonuçları belli bir hastada komplikasyonların olasılığını, tipi ve şiddet derecesini öngörememektedir. Bazı hastalarda çeşitli yinelenen sorunlar oluşacakken diğerleri hiçbir zaman sorun yaşamazlar. Örneğin, başka bir nedenle (örn: cerrahi öncesi tarama testi olarak) yapılan PTT testinde, parsiyel tromboplastin zamanı uzamış asemptomatik hastayla bir antifosfolipt antikora sahip yaşlı asemptomatik hastada hiçbir sorun yaşanmayabilir.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Bazen sifiliz için yapılan VDRL/RPR testi pozitifliğinin nedenini belirlemeye yardımcı olmak için antifosfolipit testi istenebilmektedir. Sifiliz testi için kullanılan reaktifler fosfolipitler içerdiğinden antifosfolipit antikorları olan hastalarda yanlış (yalancı) pozitif test sonucuna yol açabilmektedir.

 • Antifosfolipit antikorlardan korunmak veya kurtulmak için yapabileceğim birşey var mı?

  Hayır. Oluşmalarına neden olan süreç iyice anlaşılamamıştır. Ancak sigara kullanımı ve obezite gibi kan pıhtılaşma riskini artıran kontrol edilebilir faktörler de mevcuttur. Bu konulara odaklanmak genel olarak trombüs geliştirme riskinizin azalmasına yardımcı olabilmektedir.

 • Bir antifosfolipit antikorum varsa başkaları da oluşacak mı?

  Mümkün olmasına rağmen oluşup oluşmayacağını ve ne zaman oluşacağını öngörmenin herhangi bir yolu yoktur. Antifosfolipit antikorunun oluşması ve belirtiler ve komplikasyonların gelişmesi bireye özgüdür.

İlgili bağlatılar

Bu Sitede

İlişkili testler: Lupus antikoagülan paneli, Kardiyolipin antikorlarPTT (parsiyel tromboplastin zamanı), Russell engerek yılanı zehiri zaman testi (RVVT), Trombosit nötralizasyon prosedürü, Kaolin pıhtılaşma zamanı, Heksagonal fosfolipit doğrulama testi, Dilüe protrombin zamanı, Anti-beta 2 glikoprotein I antikorları, Anti-fosfatidilserin antikorları, Anti-protrombin antikorları

Hastalıklar: Otoimmün HastalıklarAşırı Pıhtılaşma Bozukluğu Hastalıkları

İnternette Başka bir Yerde 

The Lupus Foundation of America: Antiphospholipid Antibodies
March of Dimes, Professionals and Researchers: The Thrombophilias and Pregnancy 
The APS Foundation of America, Inc. 
National Human Genome Research Institute: Learning About Antiphospholipid Syndrome (APS)

Kaynakça

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

rWu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 134-135.

National Institute of Neurological Disorders and Stroke. NINDS Antiphospholipid Syndrome Information Page. [On-line information. 2007 February 08, Updated.]. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/antiphosphlipid/antiphospholipid.htm through http://www.ninds.nih.gov. Accessed on 4/12/08.

American Heart Association. Antiphospholipid Syndrome (APLS). [On-line information. © 2008).]. Available online at http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4459 through http://www.americanheart.org. Accessed on 4/12/08.

Belilos, E. and Carsons, S. Antiphospholipid Syndrome. eMedicine [On-line information. 2007 August 10, Updated.]. Available online at http://www.emedicine.com/med/topic2923.htm through http://www.emedicine.com. Accessed on 4/12/08.

Lupus Foundation of America. Antiphospholipid Antibodies. [On-line information. © 2008.]. Available online at http://www.lupus.org/webmodules/webarticlesnet/templates/new_aboutaffects.aspx?articleid=82&zoneid=17 through http://www.lupus.org. Accessed on 4/12/08.

APS Foundation of America. Antiphospholipid Antibody Syndrome. [On-line information. 2006 October 15, Revised.]. Available online at http://www.apsfa.org/aps.htm through http://www.apsfa.org. Accessed on 4/19/08.

ARUP Consult. Antiphospholipid Syndrome – APS. [On-line information. © 2006-2008.]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/HematologicDz/APS.html# through http://www.arupconsult.com. Accessed on 4/19/08.

National Human Genome Research Institute. Learning About Antiphospholipid Syndrome (APS). [On-line information. 2008 February 5, Reviewed. ]. Available online at http://www.genome.gov/17516396 through http://www.genome.gov. Accessed on 4/20/08.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

(2001 June 26). Antiphospholipid Antibody Syndrome. Hematology Resource Page, Patient Resources University of Illinois - Urbana/Champaign, Carle Cancer Center [On-line information]. Available online at http://www-admin.med.uiuc.edu/hematology/PtAPS.htm through http://www-admin.med.uiuc.edu.

(© 2004). Antiphospholipid Testing. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_al67.jsp#3965115 through http://www.arup-lab.com.

(© 2004). Beta-2 Glycoprotein, Antibody. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_al95.jsp#1145254 through http://www.arup-lab.com.

(© 2004). Cardiolipin Antibodies, IgG and IgM. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a133.jsp#1059158 through http://www.arup-lab.com.

Lupus Anticoagulant Panel with Reflex to 1:1 Mixes and Confirmations. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a52b.jsp#1141319 through http://www.arup-lab.com.

Zepf, B. (2002 June 1). A Discussion of the Antiphospholipid Syndrome. American Family Physician, Tips from other Journals, [From Levine JS, et al. The antiphospholipid syndrome. N Engl J Med March 7, 2002;346:752-63] [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20020601/tips/11.html through http://www.aafp.org.

Petri, M. (2001). Antiphospholipid Antibodies: Anticardiolipin Antibodies and the Lupus Anticoagulant in Systemic Lupus Erythematosus. The Lupus Foundation of America [On-line information]. Available online at http://www.lupus.org/education/brochures/antiphos02.html through http://www.lupus.org.

Solenski, N. (2004 April 1). Transient Ischemic Attacks: Part I. Diagnosis and Evaluation. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20040401/1665.html through http://www.aafp.org.

The Thrombophilias and Pregnancy. March of Dimes, Professionals and Researchers, Quick References and Fact Sheets [On-line information]. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/681_9264.asp through http://www.marchofdimes.com.

(2001). Antiphospholipid Antibody. Massachusetts General Hospital, Laboratory Medicine, Coag Test Handbood Index [On-line information From: Elizabeth M. Van Cott, M.D., and Michael Laposata, M.D., Ph.D., "Coagulation." In: Jacobs DS et al, ed. The Laboratory Test Handbook, 5th Edition. Lexi-Comp, Cleveland, 2001; 327-358.]. Available online at http://www.mgh.harvard.edu/labmed/lab/coag/handbook/CO003100.htm through http://www.mgh.harvard.edu.

De Moerloose P Antiphospholipid antibodies: do we still need to perform anticardiolipin assays? J Thromb Haemost 2004; 2:1071-1073 and Nash MJ et al.

The anticardiolipin assay is required for sensitive screening for antiphospholipid antibodies. J Thromb Haemost 2004; 2:1077-1081.

Brandt J et al. Criteria fort the diagnosis of Lupus anticoagulants: an update on behalf of the subcommittee on Lupus Antiocoagulant/Antiphospholipids Antibody of the Scientific and Standardization Committee of the ISTH. Thromb Haemost 1995:74:1185-1190.