Diğer adları
SMA
Anti-Düz Kas Antikoru
ASMA
F-Aktin Antikoru
ACTA
Resmi adı
Düz Kas Antikoru
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 6 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Kronik aktif otoimmün hepatit tanısı koymaya ve bu hastalığı karaciğer hasarının diğer nedenlerinden ayırt etmeye yardımcı olmak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktor hastada mevcut hepatitin bir otoimmün sürece bağlı olduğundan kuşkulandığı zaman bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır.

Ne test edilmektedir?

Bu test kandaki düz kas antikorlarının (ASMA) miktarını ölçmektedir. SMA, vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen ve düz kasın kendi hücre  proteinlerine karşı yönlendirilmiş proteinlerdir. Hücre çatısı proteinleri hücresel yapının desteklenmesi ve takviye edilmesi görevini yürüten ve hücrenin çatısını oluşturan proteinlerdir. Düz kas antikorlarının  üretimi kronik aktif otoimmün hepatit ile kuvvetle ilişkilli olmasına rağmen başka karaciğer hastalığı ve primer( birincil) biliyer siroz gibi başka otoimmün bozukluklarda da genellikle daha düşük titrelerde de saptanabilmektedir. Otoimmün hepatit , viral enfeksiyon, ilaç, toksin, kalıtsal hastalık veya alkolün aşırı kullanımı gibi bir neden sonucu oluşmayan, akut veya kronik karaciğer iltihabı olarak ortaya çıkmaktadır. Karaciğer sirozuna ve bazı olgularda karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir.

Her yaşta ve herkeste otoimmün hepatit saptanabilirse de hastalananların yaklaşık % 80’i kadındır.  Bu hastalığı geçirenlerin % 70’den fazlasında düz kas antikorları ya yalnızca veya ANA (antinükleer antikorlar) ile birlikte saptanmaktadır. F-aktin, kendisine karşı yönlendirilen otoantikor sayısının artabildiği spesifik bir hücre proteinidir. Bazı güncel çalışmalar otoimmün karaciğer hastalığı tanısı koymada F-aktin testinin SMA’ya göre daha spesifik bir test olduğunu ve hastaların yaklaşık % 52-85 kadarında F-aktin otoantikorlarının bulunduğunu ileri sürmektedir.

Test için numune nasıl toplanır?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Otoimmün hepatit tanısının konmasına yardımcı olmak ve bu hastalığı karaciğer hastalığı veya hasarının diğer nedenlerinden ayırt etmek için antinükleer antikorlarla (ANA) birlikte birincil olarak düz kas antikoru (SMA) testi de istenebilir. Otoimmün hepatit tanısını koymak ve diğer karaciğer hastalığı veya hasarı yapan etkenlerden ayırtetmek için karaciğer-böbrek mikrosomal antikorları tip 1 (LKM1), antimitokondriyal antikor (AMA) testleri de istenebilir.

  Bazen SMA testi yerine otoimmün hepatitin başlangıç tarama testi olarak anti-aktin testi de istenebilir. Sonuç pozitifse bulguları doğrulamak için ardından SMA testi yapılabilir. Anti-aktin testi göreceli olarak yeni bir test olup bazı olgularda SMA testinin yerini almaktadır. Anti-aktin testinin klinik yararlılığı henüz kesin olarak belirlenmemiştir.

 • Ne zaman istenir?

  Doktorunuz, hastada otoimmün hepatit olduğundan kuşkulanıyorsa bu testle birlikte ANA testi de ister. Hasta bitkinlik ve sarılık gibi belirtilerle birlikte aspartat aminotransferaz (AST) veya bilirubin testleri gibi rutin karaciğer testlerinde anormal derecede yüksek sonuçlara rastlarsa genellikle ANA ve SMA testi de ister.

  Karaciğer hasarının diğer nedenlerine tanı koymak veya dışlamak için genellikle SMA ve ANA testleri istenmektedir. Bu nedenler viral hepatit gibi viral enfeksiyonları, alkol kötüye kullanımı, toksinler, kalıtsal hastalıklar, metabolizma bozuklukları ve birincil biliyer sirozu kapsayabilir.

   

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Kanda önemli miktarlarda SMA ve ANA varsa en olası neden otoimmün hepatittir. Her ikisi de pozitif ise sistemik lupus eritematozusve diğer otoimmün hastalıklar dışlanır çünkü lupusta ANA pozitif iken SMA pozitif olmaz.

  Klinik otoimmün hepatit belirtileri olan bir hastada önemli miktarlarda F-aktin antikorları saptanmışsa hastada bu hastalığın var olma ihtimali mevcuttur. Olguların çoğunda anti-aktin saptanmışsa birlikte SMA ‘da bulunacaktır. Aktin hücre çatısı proteinlerinin yalnızca biri olduğu için anti-aktin test sonucu negatif çıksa bile o kişinin düz kas antikorlarına sahip olması mümkündür.

  SMA testi negatifse semptomlar otoimmün hepatit dışındaki nedenlere bağlı olabilmektedir. Ancak otoimmün hepatitli hastaların % 20’ye varan bölümünde SMA, ANA veya LKM1 antikorları saptanamayacaktır.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Çocuklarda ve bağışıklık sistemleri risk altında olanlarda SMA konsantrasyonları düşebilir. Hastalığın seyri boyunca düzeyler değişebildiği gibi otoimmün semptomların şiddet derecesi veya hastanın prognozuyla ilişkili olmayabilir.

  Birincil biliyer siroz hastalarının % 50 kadarında AMA düzeyleri yükselmiş olabildiği gibi enfeksiyöz mononükleoz gibi başka hastalıklar ve bazı kanser türlerinde düşük miktarlarda SMA saptanabilir. Birincil biliyer siroz hastalarının yaklaşık % 22’sinde F-aktin antikorları mevcut olabilir.

  SMA, F-aktin antikorları ve ANA’nın varlığı otoimmün hepatiti kuvvetle düşündürmesine rağmen tanısal değildir. Her ikisi önemli konsantrasyonlarda ve doktorunuz hepatitten kuşkulanıyorsa karaciğer hasarı ve nedbeleşmesinin karakteristik bulgularını araştırmak için bir karaciğer biyopsisi yapılabilir.

 • Düz kas antikoru (SMA) zamanla kaybolur mu?

  Enfeksiyöz mononükleoz gibi geçici bir hastalığa bağlıysa, hastalık iyileştikten sonra ölçülebilir düzeylerin altına düşebilir. Otoimmün hepatit nedeniyle SMA oluşmuşsa düzeyleri zamanla değişebilmesine rağmen hastanın yaşamı boyunca varlığını sürdürecektir.

 • Hepatitin birden fazla nedeni olabilir mi?

  Olabilir. Örneğin otoimmün hepatit, hepatit C gibi bir viral hepatite eşlik edebilir, alkol kötüye kullanımının neden olduğu karaciğer hasarıyla alevlenebilir. Hepatit etkene bağımlı olarak tedavi edildiğinden doktorunuzun hastalığınızın altta yatan nedenini (nedenlerini) anlamış olması çok önemlidir.

 • Otoimmün hepatit ne hızla ilerler?

  Otoimmün hepatitin seyri ve şiddet derecesini tahmin etmek güçtür. Akut veya kronik olabilir. Birçok hastada yıllar boyu hiçbir (veya çok az) belirti olmayacak, rutin karaciğer test sonuçları normal çıkmadığında tanı konacaktır. Daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.

Kaynakça

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 96-97.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 272.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 990-991.

Lee, S. (Updated 2007 May 27). Anti-smooth muscle antibody. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003531.htm. Accessed 1/29/09.

(2008 April). Autoimmune Hepatitis. NDDIC [On-line information]. Available online at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/autoimmunehep/ through http://digestive.niddk.nig.gov. Accessed 1/29/09.

Dugdale, D. (Updated 2008 November 2). Autoimmune liver disease panel. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm. Accessed 1/29/09.

Hill, H. et. al (Updated 2008 September). Hepatitis, Autoimmune – AIH. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/GastrointestinalDz/AIH.html# through http://www.arupconsult.com. Accessed 1/29/09.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 92-93.

Beuers, U. and Rust, C. (2005 October 27). Overlap Syndromes. Medscape, from Semin Liver Dis. 2005; 25(3): 311-320. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/512463 through http://www.medscape.com.

Stone, C. (2004 November 10, Updated). Autoimmune liver disease panel. Medline Plus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm.

Peng, S. (2005 April 20). Anti-smooth muscle antibody. Medline Plus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003531.htm.

(© 2005). Smooth Muscle Antibody, IgG with Reflex to Titer. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_203b.jsp#3219875 through http://www.arup-lab.com.

Strassburg, C. and Manns, M. (2003 January 9). Autoantibodies and Autoantigens in Autoimmune Hepatitis. Medscape from Semin Liver Dis 22(4): 339 -351, 2002 [On-line journal]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/445619 through http://www.medscape.com.

Czaja, A. and Freese, D. et. al. (2002 August). Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. National Guideline Clearinghouse [On-line information]. Available online through http://www.guideline.gov.

(© 2005). F-Actin (Smooth Muscle) IgG by Enzyme. ImmunoassayARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [[On-line information]. Available online at http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a254.jsp#5444091 through http://www.aruplab.com.

(© 2003). Actin (Smooth Muscle) Antibody. LabCorp [On-line test information]. Available online at http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/se018700.htm through http://www.labcorp.com.