Resmi adı
Iskemik Modifiye Albumin
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 8 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Göğüs ağrısı şikayeti ile gelen bir kişide miyokard iskemisini (kalp krizi) olup olmadığını belirlemek için bu test yapılır.

 

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Birkaç dakikadan birkaç saate kadar göğüste ağrı hissedildiği zaman ve doktorunuz tarafından bir miyokard enfarktüsü (kalp krizi) geçirip geçirmediğinizi daha iyi araştırmak amacıyla istenir.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzdaki bir toplardamardan alınan kan örneğinden

Ne test edilmektedir?

Bu test kanda bulunan iskemi ile modifiye olan albumin miktarını ölçer. Albumin karaciğerde yapılan bir proteindir. Kanda bulunan proteinlerin yaklaşık % 60’ını normalde albumin oluşturur. Albumin kan damarlarında bulunan sıvı miktarını düzenlemeye yardımcı olmada ve vücudun her yerine diğer bileşikleri taşımada önemlidir. Miyokard kasında iskemi oluştuğu zaman (kalbe oksijen sağlanmasında azalma), bazı albumin moleküllerinde değişiklikler olur. Birkaç dakika içinde ve birkaç saatlik bir sürede, iskemi albuminin kobalt gibi maddelere bağlanmasını azaltır. Bu özelliğin keşfedilmesi bir testin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu test aracılığıyla metal bağlanmasındaki azalma miktarı ölçülmek suretiyle iskemi ile modifiye olan albumin miktarıda ölçülebilmektedir.

Miyokard iskemisi, kan damarında kısmen ya da tamamen bir tıkanma ya da kan damarının daralması ve sıkışması gibi nedenlerle ortaya çıkabilir. Tıkanma sonucunda kalbe kan akışı azalabilir ya da engellenebilir. Bu durum bir kalp krizine (miyokard enfarktüsü) ve kalıcı bir hasara ya da kalp kası hücrelerinin ölümüne neden olabilir.

Geçici miyokard iskemisi bir veya daha fazla kan damarının yavaş yavaş daralması ile ve arteryel spazmlarla gelişen bir nöbet hali olan anjina durumunda görülebilir. Anjina, artan oksijen ihtiyacına karşı vücudun yeterli cevabı veremediği durumlarda ortaya çıkar ve dinlenmek suretiyle geçer. Bazı olgularda, anjina stabil olmayabilir (dinlenme sırasında da oluşabilir ya da daha şiddetli hale gelir) ve bir kalp krizine yol açabilir. Hem stabil olmayan anjina, hem de miyokard enfarktüsü birlikte Akut Koroner Sendrom olarakda bilinir (AKS). Belirtiler değişkendir, fakat dinlenme esnasında göğüs ağrısı ve baskı veya dinlenmeye rağmen omuzlarda ağrı, boyun ağrısı, bulantı ve nefes darlığı ile birlikte görülebilir.

Bu semptomların görüldüğü hastalar acil serviste tedavi görür. Burada doktor tarafından süratle AKS’un benzer belirtileri gösteren diğer durumlardan ayırt edilmesine gerek duyulur ve AKS’un farklı nedenlerini de anlamak gerekir. Bu amaçla, kalpteki hasarı saptamak için troponin ve miyoglobin gibi kardiyak biyobelirteç testleri istenebilir ve kalpteki hasarı araştırmak üzere bir elektrokardiyogram (EKG) yapılabilir. Bu testler belirgin olarak anormal ise, hastaya miyokard enfarktüsü tedavisi uygulanır.

Testler tanı koyucu değil ise, hastanın gelecekte kalp krizi geçirme riskinin arttığı anjinamı geçirdiği yoksa evine güvenle gönderilebilir mi olduğunun açıklanması gerkmektedir. Doktorların bu gibi durumlarda karar vermesini kolaylaştıracak testler ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. İskemi ile modifiye olan albumin testi bu rol için potansiyel bir adaydır.

Test için numune nasıl toplanır?

Kolunuzdaki bir damardan enjektör iğnesi yardımıyla kan örneği alınır.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  İskemi ile modifiye olan albumin testi, tanısı belirlenemeyen göğüs ağrısı olan hastalarda iskemi olasılığını ortadan kaldırmak üzere FDA tarfından onaylanan oldukça yeni bir testtir. Bir troponin testi ve EKG ile birlikte istenen kardiyak bir biyobelirteçtir.

  Troponin negatif ise (Kalp krizinden birkaç saat sonra yükselmeye başlar) ve EKG tanı koyucu değil ise, miyokard iskemisi oluşup oluşmadığı hakkında bilgi edinmek amacıyla iskemi ile modifiye olan albumin testi de istenen testlere eklenebilir. IMA, yakın bir gelecekte hastanın kalp krizi geçirme riskini belirlemek amacıyla göğüs ağrısı görüldükten itibaren ilk birkaç saat içinde miyoglobin testi ile birlikte istenebilir.

 • Ne zaman istenir?

  IMA son birkaç saat içinde başlayan göğüs ağrısı görüldüğünde troponin, EKG, ve bazende bir miyoglobin testi ile birlikte istenebilir ve doktor belirtilerin iskemi ile ilişkili olup olmadığı konusunda bilgi edinmek isteyecektir.

   

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  İskemi ile modifiye olan albumin, oksijen ihtiyacının azaldığını gösteren bir belirteçtir. Araştırmalar IMA’nın iskemi için duyarlı olduğunu ancak çok spesifik olmadığını göstermiştir (vücudun diğer alanlarında da iskemi görüldüğü zaman yükselebilir). Temel anlamı negatif tahmin edici değeri olmasıdır.

  Birkaç dakika ile birkaç saat süre ile göğüs ağrısı olan bir hastada IMA bulunmaması, iskemi olasılığının zayıf olduğu anlamına gelir. IMA ve miyoglobin negatif, EKG normal, ve troponin negatif ise (başlangıçta ve tekrarlayan testlerde) hastada göğüs ağrısının yakın bir gelecekte kalp krizine yol açma olasılığının zayıf olduğu anlamına gelir.

  Hastada birkaç saatten beri süren göğüs ağrıları var ise, IMA testi değer taşımayabilir, çünkü zaten yükselmiştir ve kan alındığı saatte normale ya da normale yakın bir değere dönmüş demektir.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Araştırmalar ve güncel çalışmalar miyokard iskemisi oluşmasında yüksek bir IMA düzeyinin pozitif yönde bir belirleyici olup olmadığını değerlendirmektedir. Yüksek IMA düzeyi vücudun diğer bölgelerinde iskemi oluştuğu zamanda görülebilir; örneğin, iskelet kasları ve gastrointestinal dokularda olduğu gibi.

  IMA testi henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ümit verici bir kardiyak biyobelirteç olmakla birlikte, hangi klinik hedefe yönelik olarak kullanılacağı henüz belirli değildir. Birçok hekim tarafından bekle - gör tavrı benimsenmiştir. Kullanılması ile ilgili daha fazla veri elde edilmesini ve yorumu etkileyebilen ya da değiştirebilen diğer hastalıklar ve düşük albumin düzeyleri gibi faktörlerin de araştırılmasını beklemektedirler.

 • IMA testi doktor muayenehanesinde yapılabilir mi?

  Hayır, test özel bir cihaz ile yapılmalıdır. Birçok olguda acil serviste göğüs ağrısı ile gelen kişinin değerlendirilmesinde IMA testi istenir.

 • Bir kişi kalp krizi geçirmedi ise neden hala risk altında sayılır?

  Bir arterin kısmen tıkanması gibi göğüs ağrısına neden olan bir durum sıklıkla daha kötüye giderek tamamen damarı tıkayabilir ve kalp krizine neden olabilir. Stabil anjina görülen hastalarda bile (anjina nöbetleri geçiren) daralan bir arterin tamamen kapandığı koşullarda bu durum daha da kötüye gidebilir (stabil olmayan durum ortaya çıkabilir).

Kaynakça


Anwaruddin, S. et. al. (2005 January 10). Ischemia-Modified Albumin Improves the Usefulness of Standard Cardiac Biomarkers for the Diagnosis of Myocardial Ischemia in the Emergency Department Setting [27 paragraphs]. Medscape, from Am J Clin Pathol 123(1):140-145, 2005 [On-line journal]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/496984?src=search


Morrow, D. et. al. (2004). Chapter 1 Acute Coronary Syndromes, Biochemical Markers of Ischemia [pp 26-28] NACB LMPG: Biomarkers of Acute Coronary Syndrome and Heart Failure (Draft Guidelines) [On-line information]. Available FTP: http://www.nacb.org/lmpg/biomark/card_biomarkers_chp1.pdf


(2005 Feberuary). Clearing a path for new cardiac markers [30 paragraphs]. CAP Today, Feature Story [On-line journal]. Available FTP: http://www.cap.org/apps/docs/cap_today/feature_stories/0205Cardiac.html


Roy, D. et. al. (2004). Ischemia-Modified Albumin Concentrations in Patients with Peripheral Vascular Disease and Exercise-Induced Skeletal Muscle Ischemia [20 paragraphs]. Clinical Chemistry. 2004;50:1656-1660 [On-line journal]. Available FTP: http://www.clinchem.org/cgi/content/full/50/9/1656


Sinha, M. et. al. (2004). Role of "Ischemia Modified Albumin", a new biochemical marker of myocardial ischaemia, in the early diagnosis of acute coronary syndromes [29 paragraphs]. Emerg Med J 2004; 21:29-34 [on-line journal]. Available FTP: http://emj.bmjjournals.com/cgi/content/full/21/1/29


Faix, J. (2005 December 1). Conference Report Highlights of the XIX International Congress of Clinical Chemistry [16 paragraphs]. Medscape Pathology 2005;1(2) [On-line information]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/516609?src=search


Titus, Karen. (March 2004) The Latest on IMA Levels, High and Low. [45 paragraphs]. CAP Today. [[On-line journal]. Available FTP: http://www.cap.org/apps/docs/cap_today/feature_stories/0304IMA.html


Wu, A. (2003 June). The ischemia-modified albumin biomarker for myocardial ischemia [15 paragraphs]. Medical Laboratory Observer, Clinical Issues Vol. 35, No. 6 [On-line journal]. Available FTP: http://www.mlo-online.com/articles/mlo0603cliniss.htm