Diğer adları
KMP
Resmi adı
Kapsamlı Metabolik Panel
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 9 Kasım 2017.

Kapsamlı Metabolik Panel Nedir ?

Kapsamlı Metabolik Panel (KMP) doktorunuza böbrekleriniz, kan şekeriniz, elektrolit, asit/baz dengeniz hakkında önemli bilgiler veren ve sıklıkla istenen testler panelidir. Anormal sonuçlar, özellikle anormal sonuçların kombinasyonu, ele alınması gereken bir soruna işaret edebilir. 

KMP içeriği:

Artmış ve azalmış düzeyleri önemli olabilir.

Proteinler

Albümin, karaciğer tarafından yapılan başlıca serum proteinidir. Total protein albüminle birlikte serumdaki diğer proteinleri de ölçmektedir. Hem yüksek hem de düşük düzeyleri önemli olabilir

Elektrolitler

Sodyum ve potasyum konsantrasyonları arasındaki denge dört molekül arasındaki dengede olduğu gibi vücut tarafından sıkıca ayarlanmaktadır. Elektrolit (asit-baz) dengesizliği çok çeşitli akut ve kronik rahatsızlıklar şeklinde kendini gösterebilmektedir. Nadiren yalnızca klorür ve CO2 testleri istenmektedir.

Böbrek  Testleri

BUN ve kreatinin böbrekler tarafından kandan süzülüp temizlenen atık ürünleridir. Kanda artan düzeyleri böbrek işlevlerinde geçici veya kronik bir azalmaya işaret edebilir. Genellikle KMP'nin bir bileşeni olarak istenmediği durumlarda da yine ikisi birlikte istenmektedir.

Karaciğer testleri

ALP, ALT ve AST  karaciğer ve diğer dokularda bulunan enzimlerdir.. Bilirübin, karaciğerde yaşlanmış eritrositlerin parçalanması sonucu oluşan bir atık üründür. Hepsi karaciğer hastalığı veya işlev bozukluğunda kanda yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar.

Test için örnek nasıl toplanır?
Kolunuzun bir damarından iğneyle alınan kan numunesi bir kan tüpü içine alınır. Kan alınmadan 10-12 saat öncesinden itibaren aç kalıp kalmamanız gerektiğini doktorunuza sorun. KMP isteme nedenine göre aç kaldıktan sonra veya rastgele bir zamanda kan alınabilir.

Test nasıl kullanılır?
Hem organların işlevlerini hem de diyabet, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı gibi hastalıkları kontrol için geniş kapsamlı bir tarama aracı olarak KMP testlerinden yararlanılır. Hipertansiyon gibi bilinen rahatsızlıkları ve hastaların aldıkları spesifik ilaçların karaciğer veya böbrekle ilişkili yan etkilerini izlemek için de KMP istenebilir.  Doktorunuz KMP'nin iki veya daha fazla sayıda bileşenini izlemekle ilgiliyse de daha fazla bilgi sağladığı için KMP panelinin tümünü isteyebilir.f

Test ne zaman istenir ?
Bir tıbbi muayene veya yılda bir yapılan fizik muayenelerin bir bölümü olarak rutinde KMP istenmektedir. KMP numuneleri rastgele bir zamanda veya genellikle 10-12 saat aç kaldıktan sonra alınır (yiyecekler ve sıvıların (su dışında) alımına izin verilmez). Testler tek başlarına duyarlı olmasına rağmen doktorunuza spesifik olarak ne gibi rahatsızlıkların olduğunu söyleyemez. Anormal testler veya test gruplarından sonra kuşkulanılan tanıyı doğrulamak veya dışlamak için genellikle ilaveten başka testler de yapılır.

Makale kaynakları

DİKKAT : Bu makale burada alıntılanan kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editöryal İnceleme Kurulunun  toplu deneyimlerine dayanmaktadır.  Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte olup  inceleme sonucu güncelleştirlebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılmış orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Bu Derlemede Kullanılmış Kaynaklar                              

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007, P. 147.

Quest Diagnostics. Chemistry Screen, Patient Health Library. http://www.questdiagnostics.com/kbase/topic/medtest/tu6207/descrip.htm http://www.questdiagnostics.com. Şubat  2009.tarihinden itibaren

Önceki derlemelerde kullanılmış kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18. Basım].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5. Basım: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

American Medical Association (2002). Current Procedural Terminology, cpt 2002, Standart BHasım.