Diğer adları
KOH yayma
Mantar yayma
Mikoloji testleri
Resmi adı
Potasyum hidroksit yayma preparatı; Mantar kültürü; Mantar antijeni ve antikor testleri
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Bir mantar enfeksiyonunu saptamak, hangi mantar veya mantarların mevcut olduğunu belirlemek, bazen duyarlılık testi için mantarı izole etme ve çoğaltma amacıyla bu test yapılabilir.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktor deri, akciğer  veya sistemik mantar enfeksiyonundan kuşkulandığında; bazen tedaviden sonra tedavinin etkinliğini izlemek için bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Numunenin nereden (nerelerden) alınacağı kuşkulanılan enfeksiyon bölgesine bağlıdır. Tipik olarak deri kazıntıları, tırnak, saç, vücut sıvıları kan numuneleri ve/veya doku biyopsi numunelerini içerir.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Gerekmemektedir.

 

Ne test edilmektedir?

Mantarlar, doğada tek hücreli mayalar  veya dallanmış lifçikli küf mantarları olarak bulunan mikroorganizmalardır. Ortamda 50.000 ‘den fazla mantar türü mevcut olmasına karşın 200’den az sayıda tür insanlarda hastalığa neden olmaktadır. Bunlardan yalnızca yaklaşık 20-25 tür sık görülen enfeksiyon nedenleridir.

Mantar enfeksiyonları, dokuların bir veya birden fazla sayıda mantar türü tarafından istilasını, yüzeyel deri enfeksiyonlarından ciddi derin doku, kan, akciğer veya sistemik hastalıklara  kadar değişik enfeksiyonları temsil eder. Yüzeyel mantar enfeksiyonları çok sık görülmektedir. Tırnak enfeksiyonları veya genellikle bilinen atlet ayağı, kasık mantarı ve saçkıran  veya ağız içinde beyaz lekeler (pamukçuk)  vajinal kaşıntılar ve akıntıya neden olan kaşıntılı pullu deri enfeksiyonlarına neden olabilirler. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine göre kadınların hemen hemen % 75’i yaşamları boyunca en azından  bir maya mantarı enfeksiyonuna yakalanacaktır. 

Mantarlar daha düşük sıklıkla olmak üzere ilk yerleşimlerinden daha derin dokuların içine doğru yayılabilir veya ciddi akciğer enfeksiyonları, septisemi veya vücudun herhangi bir organını etkileyebilen sistemik enfeksiyonlara yol açabilir. Akciğerlerin mantar enfeksiyonları tipik olarak mikroskopik mantar sporlarının kazaen solukla alınmasıyla başlar. Herkes ciddi akciğer ve sistemik mantar enfeksiyonlarına yakalanabilirse de hastaların çoğu yalnızca hafif -orta derecede soğuk algınlığına benzer bulgulara sahip olacaktır. Ancak, HIV/AIDS’liler gibi bağışıklıkları yetersiz  kişiler, organ nakli yapılanlar, diyabet  veya akciğer hastalığı gibi altta yatan hastalıkları olanlarda ağır mantar enfeksiyonu, sistemik enfeksiyon ve/veya nükseden enfeksiyon riski artmıştır.

Enfeksiyonlara tanı koymak ve tedavilerini yönlendirmeye yardımcı olma amacıyla mantarları saptamak ve tanımlamak için mantar testlerinden yararlanılır. Mantar testi tipik olarak bir lam üstündeki numunenin mikroskopik incelenmesini, bazen mantar bileşenlerini ayırt etmeye yardımcı olmak için  bir preparat veya boyalı numune hazırlanmasını içerir. Bu yaklaşım enfeksiyon etkeninin bir mantar olduğunu belirlemek için bu yöntem yeterli olabildiği gibi  yüzeyel enfeksiyonlarda artık başka teste  gerek duyulmayabilir. Daha kesin tanının gerektiği inatçı, derin doku veya sistemik enfeksiyon olgularında daha sonra kültür, duyarlılık testleri, antijen  ve/veya antikor testleri gibi ilave testler yapılabilir.

Test için numune nasıl toplanır?

Kuşkulanılan enfeksiyon lokalizasyonuna (lokalizasyonlarına göre) numune alınır. Yüzeyel enfeksiyonlar için deri kazıntıları, kesilmiş veya tıraşlanmış tırnak veya kıl/saç, bit çubuklu tamponla toplanmış vajinal salgılar veya idrar numunesi toplanabilir. Daha derin doku, organ veya sistemik enfeksiyonlar  için bir toplardamardan kan numunesi, akciğerlerden gelen  balgam veya bir doku biyopsimateryali kullanılabilir. Menenjitten kuşkulanıldığında  beyin-omurilik sıvısı numunesi incelenir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir

 

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Bir mantar enfeksiyonunu belirleme ve tanı koymaya, tedaviyi yönlendirmeye ve/veya bazen tedavinin etkinliğini izlemeye yardımcı olmak için mantar testleri kullanılır. Var olan birçok yüzeyel deri ve maya mantarı enfeksiyonunu belirlemek  için hastanın klinik muayenesi ve numunenin incelenmesi yeterli olabilmektedir. Her zaman spesifik mikrop tanımlanamaz. Doktorun elinde birkaç topikal ve oral mantar tedavi seçeneği mevcut olup seçimini (seçimlerini) uygulama kılavuzları ve deneyimine dayandırır.

  İnatçı mantar enfeksiyonlarına neden olan , daha derin dokuların içine nüfuz eden, akciğerleri etkileyen spesifik mantarları  belirlemek için mantar kültürleri kullanılır.  Birçok mantar yavaş çoğalır. O mantarları elde etmek için kullanılan  besiyeri tipik olarak  bakterilerin çoğalmasını engellemekte olup birkaç hafta mantarların üremesini desteklemesi gerekir. Hangi mantar ilacının en iyi tedavi olduğunu belirlemek için bir kültür ortamından izole edilen mantarlarla  duyarlılık testi yapılır.

  Hastanın halen veya yakın zamanda spesifik bir mantar enfeksiyonunun olup olmadığını belirlemek için kanda mantar antijenleri ve  antikorları test edilebilir. Bu testlerle mantar kültürlerine göre daha çabuk sonuç alınmasına rağmen yalnızca spesifik bir mantar türünü test ettiklerinden doktor hangi mantar türünü test edeceğini bilmelidir. Birçok kişide etkene önceden maruz kalınması nedeniyle mantar antikorları mevcut olduğundan tek bir antikor testi halihazır enfeksiyonun varlığını doğrulamayabilir. Antikor düzeylerinin (titreleri) değişip değişmediğini anlamak için akut dönemde ve derlenme döneminde antikor testleri istenir. Sonuçların değerlendirilmesi birkaç hafta sürebilir.

 • Ne zaman istenir?

  Doktor  hastada mantar enfeksiyonu olduğundan kuşkulandığında mantar testleri ister.  Tedavinin etkinliğini değerlendirmek için tedavi sonrasında ve tedavi sırasında bu testler de istenebilir. Bazı hastalarda enfeksiyon nüksünü izlemek için mantar testleri istenebilir. Mantar ve/veya virüslerin neden olduğu enfeksiyonların birçok belirti ve bulgusu benzerdir. Bu nedenle hastalığın etkeni belli olmadığında sıklıkla mantar testleri istenir.

  Deri, tırnaklar veya mukozaları ilgilendiren bulgular ortaya çıktığı takdirde: yüzeyel enfeksiyonlar için testler istenebilir. Örneğin:

  • Kaşıntılı, kırmızı renkte, kabuklu deri alanları
  • Kalınlaşmış, kırılgan ve/veya şekl bozukluğuna uğramış tırnaklar
  • Ağız içinde beyaz lekeler (pamukçuk)
  • Vajinal kaşıntı ve akıntı (maya mantarı enfeksiyonu)

  Derin ve sistemik mantar enfeksiyonları etkilenmiş vücut bölümüne göre çeşitli bulgulara neden olabilmektedir.Bazı örnekler:

  • Akciğer enfeksiyonlartı öksürük, ateş, kas ağrıları, baş ağrıları ve döküntüler gibi soğuk algınlığına benzer bulgulara yol açabilmektedir.
  • Kan enfeksiyonları (septisemi) üşüme-titremke, ateş, bulantı, hızlı kalp atımlarına neden olabilmektedir.
  •  Merkezi sinir sistemi (MSS) enfeksiyonları (menenjit) ağır inatçı baş ağrısı, ense sertliği ve ışığa hassasiyete neden olabilmektedir.
 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Yüzeyel Enfeksiyonlar

  Birçok mantar enfeksiyonuna fizik muayeneye dayanarak tanı konmaktadır. Genel bulgularailaveten birçok deri enfeksiyonunun vücudun tipik yerleşimlerinde (ayak parmakları arasında atlet ayağı gibi) karakteristik belirtileri (enfekte tırnakların görünümü) vardır. Bir klinik değerlendirme doktora hangi mikroskopik hastalık etkeninin mantar enfeksiyonunaq neden olduğu söyleyemez.  Birkaç laboratuvar testi bir mantar enfeksiyonunu saptayabilme,  doğrulayabilme ve tedaviyi yönlendirebilmede  yararlı olabilir  Örneğin:

   

  Yüzeyel Mantar Enfeksiyonları

  Test ADI NUMUNE TİPLERİ AÇIKLAMA KULLANIMLARI SONUÇLANMA SÜRESİ
  KOH prep (potasyum hidroksit çözeltisi)
   
  Deri kazıntıları, saç veya tırnak kırpıntıları, doku, vajinal sürüntü, vücut sıvıları, balgam Numunedeki mantar olmayan unsurlar çözündürür. Bir mikroskop lamı üzerindeki maya hücreleri ve mantar hiflerini (dallanmış lifçikler) açığa çıkartır. Birincil tarama testi Mantarları saptamasına rağmen hangi spesifik mantarın mevcut olduğunu gösteremez. Hemen
  Calcofluor beyaz boya Deri kazıntıları, saç veya tırnak kırpıntıları, vajinal sürüntü, vücut sıvıları, balgam Boya numunedeki mantar bileşenlerini boyar ve mor ötesi ışık altında flöresans verir. Mikroskop lamı üzerinde görüntülemeye izin verir. Mantarları görmenin daha duyarlı bir aracıdır. Mantarları saptamasına rağmen hangi spesifik mantarın mevcut olduğunu gösteremez. Hemen
  Mantar Kültürü Deri,tırnak, saç kırpıntıları,  vücut sıvıları, doku, vajinal sürüntü,  balgam, kan Numune besiyerine ekilir ve numunede var olan herhangi bir mantarın  çoğalması için kuluçka döneminden geçirilir.. Bir mantar enfeksiyonu tanısı koymak için birincil araçtır. Tanımlama testleri ve ardışık duyarlılık testi için mantarlar  üretilir. Haftalar

  Derin ve Sistemik Enfeksiyonlar

  İnatçı derin veya sistemik enfeksiyonlarda olduğu gibi daha kesin bir tanıya gerek duyulduğunda, hangi mantarın enfeksiyona neden olduğunu ve en iyi biçimde nasıl tedavi edilebildiğini anlamak amacıyla daha kapsamlı testlere ihtiyaç duyulabilir. Bu genellikle yukarıda ve aşağıda belirtilen testlerin bir kombinasyonunu içerir.

   

  Sistemik Mantar Enfeksiyon Testleri

  Test ADI NUMUNE TİPLERİ AÇIKLAMA KULLANIMLARI SONUÇLANMA SÜRESİ
  Duyarlılık testleri Kültürde izole edilmiş mantar örneği Mantar kültürü sonuçlarını izler. Hastalık etkeni olan mantar saptandığında kullanılacak  en etkili mantar ilacını (ilaçlarını) belirlemek için istenir. Tedaviyi yönlendirir. Kültür yaptıktan günler, haftalar sonra
  Antijen testi Kan, BOS, vücut sıvıları Spesifik mantarla ilişkili proteinleri saptar. Çeşitli mantar tipleri için bu test yapılır. Spesifik mantarla oluşan enfeksiyona tanı koydurur. Gün(ler)
  Antikor testi Kan, BOS, vücut sıvıları Spesifik bir mantara karşı oluşan bağışıklama yanıtını saptar. Tek bir numune istenebilir veya 2-3 hafta aralarla akut dönem ve derlenme döneminde numuneler toplanabilir. Spesifik mantarla yakın zamanda oluşmuş veya halen var olan enfeksiyona tanı koydurur, tedavinin takibi için kullanılır. Gün(ler) veya Haftalar
  DNA, RNA için molekül testi Kültürde izole edilmiş mantar örneği, kan, BOS, vücut sıvıları Spesifik mantarın genetik materyalini saptar Yaygın olarak bulunmayan, bazıları yalnızca araştırma ortamındaki bazı mantarları saptar. Gün(ler) veya Haftalar

  Bir KOH yayma preparatında veya beyaz Calcofluor boyasıyla mantar bileşenleri tanımlanırsa numunede bir mantar mevcut demektir. Bu mantar hastanın geçirmekte olduğu hastalık belirtilerine neden olabilir veya derinin zararsız bir koloni oluşturan mantarı olarak varlığını sürdürebilir.. Bir mantar kültüründe birden fazla mikroskopik canlının varlığı çok sayıda hastalık etkenine (patojenler) veya patojenlerle normal floranın karışımına işaret edebilir. Kültürde yalnızca normal flora varsa enfeksiyon  fırsatçı bir mantarla  (normal floranın bir bölümü) ilişkili veya  numunede mevcut patojen atlanmış olabilir. Ayrıca hastalık başka bir nedene bağlı olabilir.

  Antijen testi pozitifse tanımlanmış mantarın o kişideki enfeksiyonun etkeni olması mümkündür. Tek bir serum numunesindeki pozitif antikor testi belli bir mantara maruz kalındığını gösterebilirse de ne zaman maruz kalındığını belirtemez. akut ve derlenme dönemlerinde ölçülen  iki serum numunesinde  yükselen antikor düzeyleri aktif veya yakın zamanlı mantar enfeksiyonuna işaret edebilir. Bağışıklık sistemleri risk altındaki bazı enfekte hastalarda antikor konsantrasyonları beklenenden daha düşük düzeylerde olabilir.

  Numunede herhangi bir mantar türü saptanamamışsa hastada ya bir mantar enfeksiyonu yoktur veya numuneden bir hastalık etkeni izole edilip test edilmesinde başarılı olunamamıştır.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Mantar enfeksiyonları sıklıkla başka bakterilergibi başka mikroplara bağlı enfeksiyonlardan ayırt edilmelidir. Bazı olgularda bir enfeksiyonda hem bakteriler hem de mantarlar mevcut olabilir. Diğer nedenleri tanımlamak veya dışlamak için kullanılabilen testler:

  • Gram boyaması – Mikroskopik olarak bir numunedeki bakteriler ve/veya mantarları saptamak için hızlı test uygulanır.
  • Bakteri kültürü – Bir bakteriyel enfeksiyonu dışlamak veya eşlik eden bir bakteriyel enfeksiyon olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
  • ARB yayma preparatı ve kültürü Tüberküloz  gibi bir mikobakteri enfeksiyonundan kuşkulanıldığında bu test istenir.
  • Kan kültürü – Kan zehirlenmesinden (septisemi) kuşkulanıldığında uygulanır.

  Mantarlar, kamuya ait yüzme havuzları ve jimnastik dolapları, terli ayakkabılar, sıkı giysiler ve deri kıvrımları gibi nemli ortamlarda yaşarlar. Doğrudan teması kısıtlayan sandaletler giyerek, sık sık çorap değiştirerek, ayakkabıları kurutarak ve vücudun nemli bölgelerini temiz ve kuru tutarak derinin mantar enfeksiyonları en alt düzeye indirebilir.

 • İnatçı öksürüğüm ve ateşim varsa niçin doktorum nereye seyahat ettiğimi ve hangi etkinliklerde bulunmakta olduğumu soracak ?

  Bazı mantarlar farklı coğrafik bölgelerde bulunur. Kazılarda veya mağara gezintilerinde bulunuyorsanız mantar sporlarına maruz kalmış olabilirsiniz. Yakın zamanda yolculuk yapmış olsanız bile bu tespit doğru olabilir. Bazı mantarların neden olduğu akciğer enfeksiyonları maruziyetten aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir (bu konuda daha fazla bilgi için bkz (Yolcuların Hastalıkları)

 • Tüberküloz ile olan ilişkisi nedir?

  Mantarların neden olduğu akciğer enfeksiyonlarının birçok belirti ve bulgusu tüberküloz  enfeksiyonuna bağlı olabilir. Genellikle, bulgularınızın nedeni olarak mikobakteri enfeksiyonunu dışlamak için doktorunuz (ARB yayma preparatı ve kültürü  gibi) bir tüberküloz testi isteyecektir. Her iki hastalığa neden olan mikroplar hem vücut içinde hem de laboratuvarda yavaş çoğalma eğilimindedir.

 • Niçin doktorum birçok numune alacak ?

  Enfeksiyonun vücutta ne kadar uzağa yayılmış olduğunu değerlendirmek ve bazen mantarın tespit edilme olasılığını yükseltmek için birçok numune alınabilir.

 • Mantar enfeksiyonu eninde sonunda tedavisiz kendiliğinden iyileşecek mi?

  Bazıları iyileşebilirse de tedavi edilmezse çoğu sebat eder. Akciğer ve sistemik enfeksiyonlar giderek kötüleşebilir, bulgular şiddetli olmasa bile kalıcı doku ve organ hasarına neden olabilir. Bazı derin doku enfeksiyonları tedavi edilmezse hemen hemen her zaman ölümcüldür.

 • Tedaviye uzun süre devam etmek gerçekten gerekli mi?

  Evet. Kısa bir müddet kendinizi iyi hissetmeye başlasanız bile doktorunuzun önerilerine uymalısınız.. Maya mantarı enfeksiyonları birkaç gün ila hafta arasında iyileşebilirse de bazı mantar enfeksiyonlarının iyileşmesi sürekli tedaviye rağmen aylar hatta yıllar alabilir.

Kaynakça

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1569, 1570, 1532, 1616.

Forbes, B. et. al. (© 2007). Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, Twelfth Edition: Mosby Elsevier Press, St. Louis, Missouri. Pp 629-716.

(2008 March 27, Modified). Candidiasis. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/candidiasis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Aspergillosis (Aspergillus). CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/aspergillosis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Blastomycosis. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/blastomycosis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Coccidioidomycosis. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/coccidioidomycosis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Cryptococcus. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/cryptococcus_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Dermatophytes (Ringworm). CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/dermatophytes_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Histoplasmosis. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/histoplasmosis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

(2008 March 27, Modified). Sporotrichosis. CDC, Division of Foodborne, Bacterial, and Mycotic Diseases [On-line information]. Available online at http://www.cdc.gov/nczved/dfbmd/disease_listing/sporotrichosis_gi.html through http://www.cdc.gov. Accessed on 8-14-08.

Lehrer, M. (2006 October 26, Updated). Fungal nail infection. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001330.htm. Accessed on 8-14-08.

Lehrer, M. (2006 October 16, Updated). Tinea Corporis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000877.htm. Accessed on 8-14-08.

Berman, K. (2007 April 12, Updated). Athlete’s Foot. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000875.htm. Accessed on 8-14-08.

Lehrer, M. (2006 October 16, Updated). Tinea capitis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000878.htm. Accessed on 8-14-08.

Berman, K. (2007 April 12, Updated). Jock itch. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000876.htm. Accessed on 8-14-08.

Lehrer, M. (2007 April 12, Updated). Skin lesion KOH exam. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003761.htm. Accessed on 8-14-08.

Berman, K. (2006 October 13, Updated). Wood’s lamp. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003386.htm. Accessed on 8-14-08.

Stokowski, L. (2007 November 20). Fungal Skin and Nail Infections: Practical Advice for Advanced Practice Clinicians. Medscape Nursing Perspectives [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/566002 through http://www.medscape.com. Accessed on 8-16-08.

Pappas, P. (2007 May 31). Invasive Fungal Infections: Diagnosis, Treatment, and Prophylaxis CME/CE. Medscape [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/556373 through http://www.medscape.com. Accessed on 8-13-08.

(2005 November, Revision). Fungi. The Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec14/ch180/ch180a.html?qt=fungal%20infection&alt=sh#sec14-ch180-ch180a-1521 through http://www.merck.com. Accessed on 8-13-08.

(2005 November, Revision). Fungal Skin Infections. The Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec10/ch120/ch120a.html through http://www.merck.com. Accessed on 8-13-08.

(© 2006-2008). Yeast-Associated Syndromes. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/InfectiousDz/Fungi/Yeasts.html through http://www.arupconsult.com. Accessed on 8-16-08.

(© 2006-2008). Mold-Associated Syndromes. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/InfectiousDz/Fungi/Molds.html through http://www.arupconsult.com. Accessed on 8-16-08.

Ellis, D. (2008 February 7, Modified). Calcofluor White with 10% KOH. Mycology Online [On-line information]. Available online at http://www.mycology.adelaide.edu.au/Laboratory_Methods/Microscopy_Techniques_and_Stains/calcofluor.html through http://www.mycology.adelaide.edu.au. Accessed on 8-16-08.