Resmi adı
Miyoglobin
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Kasların, özellikle kalp kasının zedelenip zedelenmediğini anlamak, yaygın kas hasarı sonrası böbrek hasarına neden olabilen miyoglobinin idrardaki yüksek düzeylerini saptamak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Kalp kriziyle ilişkili olduğundan kuşkulanılan göğüs ağrısı geçirdikten sonraki ilk saatlerde, 2-3 saatte bir bu test istenir. Ayrıca iskelet kasında ağır travmatik hasar olduğu zaman da bu test uygulanabilir.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi veya rastgele zamanda alınan idrar numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Ne test edilmektedir?

Miyoglobin kalp ve iskelet kaslarında bulunan oksijene bağlı küçük bir proteindir. Miyoglobinin fonksiyonu kas hücreleri içine oksijeni tuzaklayarak kasın kasılması için gerekli enerjinin üretilmesine olanak tanımaktır. Kalp veya iskelet kası yaralandığında kana miyoglobin salınır ve travmadan sonraki birkaç saat içinde artmış konsantrasyonlar ölçülebilir.

Böbrekler kandan miyoglobini filtre edip idrarla atarlar. Ağır travma sonrasında olduğu gibi kan dolaşımına büyük miktarlarda miyoglobin salındığında, fazla miyoglobin böbreklere zarar verebilir ve sonuçta böbrek yetmezliğine yol açabilir.

 

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi veya rastgele zamanda alınan idrar numunesi toplanır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapmak gerekmez

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
 • Nasıl kullanılır?

  Bir kalp krizi tanısı koymaya veya bu tanıyı dışlamaya yardımcı olmak için  troponin testiyle birlikte bir kardiyak biyobelirteç olarak miyoglobin testi de kullanılmaktadır. Bir kalp krizi veya başka bir kas travmasından sonraki 2-3 saat içinde miyoglobin düzeyleri yükselmeye başlamakta, en yüksek düzeylerine 8-12 saat içinde ulaşmakta, bir gün içinde normale dönmektedir. Diğer belirteçlere göre avantajı troponine göre daha kısa sürede pozitifleşmesidir. Ancak miyoglobin kalp veya iskelet kası kaynaklı olduğundan serum miyoglobindeki artış kalp hasarına özgü değildir. Sonuçta negatif miyoglobin test sonucu kalp krizini ekarte edemediği gibi pozitif sonuç da troponin testiyle doğrulanmalıdır.

  Bazen iskelet kasları yaygın biçimde zedelenmiş hastaların idrarında miyoglobin düzeylerindeki yükselmeye bakılır. Miyoglobin böbreklere toksiktir. Ağır kas yaralanması oluştuğunda miyoglobin düzeyleri çok hızlı artabilir. Bu yüksek miyoglobin düzeyleri kandan miyoglobini temizleyen ve idrarla atan böbreklere zarar verebilir.

 • Ne zaman istenir?

  Troponin testi çok daha spesifik olduğundan kalp krizleri tanısı koymak için yaygın biçimde miyoglobin testi kullanılmamaktadır. Kalp krizi geçirdiğinden kuşkulanılan göğüs ağrılı kişiler için miyoglobin testi istenebilir. Kalp krizi olasılığıyla acil servise gelen hastalardan hastaneye kabulde ve 12 saat boyunca 2-3 saatte bir kan numuneleri alınır.

  Yaygın kas yıkımı olduğunda ve böbreklerin hasarlandığından kuşkulanıldığında idrarda miyoglobin tayini istenebilir.

 • Test sonucu ne anlama gelir?

  Kan miyoglobin düzeylerinde artış kalp veya iskelet kası dokusunun çok yakın zamanda zedelendiği anlamı taşır. Hasarın yerini belirlemek için troponin gibi ek testler gereklidir. Göğüs ağrısının başlamasından sonraki 12 saat içinde miyoglobin düzeyleri yükselmemiş ve hastalık belirtilerinin ortaya çıkışından itibaren 12 saatten uzun süre geçmemişse  kalp krizi olasılığı çok düşüktür. Miyoglobin iskelet kaslarında da bulunduğu için kaza geçirenlerde, kasılma nöbetleri yaşayanlarda, ameliyat olanlarda, örneğin müsküler distrofi denilen bir kas hastalığına yakalananlarda düzeylerinin yükseldiği saptanabilir.

  Bu kan testi göğüs ağrısı olan kişilerde artmış miyoglobin düzeylerini saptamak için kullanıldığından düşük veya normal miyoglobin düzeyi ya kalp krizinin oluşmadığı veya zaten kanın miyoglobinden temizlenmiş olduğu anlamı taşır. Düşük veya normal sonuçları izlemek için troponin testi yapılabilir veya diğer kardiyak belirteçler  test edilebilir.

  Normalde idrarda çok düşük veya saptanamayacak düzeylerde miyoglobin bulunur. İdrarda yüksek miyoglobin düzeyleri yüksek bir böbrek hasarı veya yetmezliği riskini gösterir. Bu hastalarda böbrek fonksiyonunu izlemek için BUN, kreatinin ve idrar tahlilleri gibi ek testler yapılır.

 • Bilmem gereken başka bir şey var mı?

  Kas içi enjeksiyonlar veya zorlu egzersiz sonrası miyoglobin düzeyleri yükselebilir. Böbrekler kandan miyoglobini elimine ettiğinden böbrekleri yetersiz kişilerde miyoglobin düzeyleri yükselebilir. Ağır alkol suistimali ve bazı ilaçlar da kas dokusuna zarar vermekte ve kan miyoglobin düzeylerini yükseltebilmektedir.

  Miyoglobin varlığında idrarda hemoglobin endikatör şerit testi pozitif sonuç verebilir. İdrar endikatör testi pozitif ve nedenin miyoglobin olduğundan kuşkulanılırsa ardından miyoglobin için daha spesifik testler yapılabilir.

 • Kalp krizi ne demektir ?

  Kalp krizi kalbinizdeki kasların bir bölümünün “öldüğü” anlamı taşır. Bunun tıbbi terimi miyokard enfarktüsüdür. Kalp krizi en çok göğüste güçlü bası veya sıklıkla boyun veya sol kola yayılan ağrıyla başlar. Soluğunuzu tutmada zorlanabilirsiniz, kendinizi güçsüz hissedebilir, soğuk soğuk terleyebilirsiniz.

  Genellikle kalp kasınıza kan götüren koroner arterler olarak adlandırılan kan damarlarından biri tıkandığında genellikle kalp krizi oluşmaktadır. Kısmen tıkalı bir kan damarı içinde kan pıhtısı oluştuğunda genellikle kalp krizi ortaya çıkmaktadır. Genellikle kan damarı duvarında biriken yağ katmanları birçok yılda yavaş yavaş oluşan bu kısmi tıkanmaya neden olmaktadır. (bu olaya sıklıkla atardamarların sertleşmesi denmektedir.-tıbbi terimi ateroskleroz).

 • Göğüs ağrım varsa kalp krizi geçiriyor olabilir miyim?

  Birçok başka sorun göğüs ağrısına neden olabilmektedir. Göğüs ağrınızın tipine bakarak her zaman kalp krizi geçirip geçirmediğinizi söylemek mümkün değildir. Birçok kişi göğüs kaslarının zorlanması, yemek borusu veya mide sorunları (mide yanması) ve bazı akciğer sorunları nedeniyle göğüs ağrısı çekmektedir. Göğüs ağrısı kalp damarlarının sertleşmesini (koroner arter hastalığı veya KAH) haber veren bir uyarı işareti olabilir.

  Egzersiz, zorlu çalışmalar veya bazen stres sırasında oluşan, birkaç dakika süren ve istirahatle geçen göğüs ağrısına anjina denmektedir.Ağrı birkaç dakikadan uzun sürerse, özellikle istirahatteyken oluşursa hemen tıbbi yardım isteyin.

 • Kalp krizi geçirmekte olduğumdan emin değilsem ne yapmalıyım?

  Göğüs ağrınız uzun süre devam ederse, özellikle istirahatle geçmezse veya anjina geçirmekte  olduğunuz söylenmişse, size reçetelendirilen ilaçlar ağrınızı geçirmediği takdirde  acilen tıbbi yardım isteyin. Kalp krizi  geçiren birçok kişi ambülans çağıramadan veya acil servise ulaşamadan kaybedilmektedir.

Kaynakça

S1
Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri.

S2
Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. St. Louis: Elsevier Saunders; 2006. pp 815-817.

S3
Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007. pp 404-405.

S4
Pagana K, Pagana T. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 3rd Edition, St. Louis: Mosby Elsevier; 2006. pp 376-377.

S5
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].