Resmi adı
Gaitada tripsin ve kimotripsin
Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 19 Kasım 2017.
Bir Bakışta
Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Pankreas fonksiyonunu test ederek kistik fibroz ve pankreas yetmezliği araştırması yapmak için.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Sizin veya bebeğinizin kistik fibroz ve pankreas yetmezliği düşündüren inatçı ishal, kötü kokulu, çok miktarda ve yağlı dışkılama, malnütrisyon ve vitamin eksikliği gibi yakınmalarınız ve belirtileriniz varsa bu test istenebilir.

Gerekli Numune Nedir?

İdrar ile kontamine olmamış (idrar bulaşmamış) taze dışkı örneğinden çalışılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Ne test edilmektedir?

Tripsin ve kimotripsin proteolitik enzimlerdir. Bu enzimlerin görevi ince bağırsakta proteinleri parçalamak ve onların emilmesini sağlamaktır. Normalde, bu enzimlerin öncülleri ( inaktif formları; tripsinojen ve kimotripsinojen) pankreasta üretilirler ve ince bağırsağa salınırlar. İnce bağırsakta tripsinojen, bağısak mukozasında bulunan enzimlerle tripsine dönüşerek aktifleşir. Aktifleşen tripsin daha sonra kimotripsinojenden kimotripsin oluşturarak onu da aktifleştirir. Tripsin ve kimotripsin birlikte, yiyeceklerdeki proteinlerin peptid adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasından sorumlu olan güçlü kimyasallardır. Eğer pankreas normal çalışıyorsa tripsin ve kimotripsin ince bağısakta ve dışkıda tespit edilebilir.

Kistik fibroz hastalarında, mukus tıkaçları, ince bağısağa açılan pankreatik kanalları tıkayarak tripsinojenin ve kimotripsinojenin ince bağırsağa ulaşmasını engellerler. Bu mukus plakları ayrıca akciğerdeki küçük hava yollarını tıkayarak hastanın solunum yolu enfeksiyonlarına ve kronik akciğer hastalıklarınaa eğilimini arttırırlar. Kistik fibroz hastalarında akciğer komplikasyonları ölümcül sonuçlara yol açabilmektedir. Pankreas fonksiyonunda bozukluk olan hastalarda, pankreas kanalları tıkalı olabilir veya tripsin ve kimotripsin üreten hücrelerde hasar olabilir. Pankreas hücre hasarının olduğu ve pankreatik yetmezliğe yol açan durumlar, sıklıkla kronik pankreatitte ve pankreas kanserinde gözlenir. Bu patolojilerde yeterli miktarda enzim üretilemediği için, proteinleri parçalayacak uygun miktarda enzim ince bağırsağa ulaşamaz.

 

Test için numune nasıl toplanır?

İdrarla kontamine olmamış, taze dışkı alınır. Yeni doğanda idrarın dışkıya karışmasını önleyici idrar torbaları kullanılarak dışkı örnekleri idrarla kontamine olmadan toplanabilir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Her hangi bir test hazırlığına gerek yoktur.

Accordion Title
Sık Sorulan Sorular
İlgili Bağlantılar
Kaynakça

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

(Update May 5, 2007) Lehrer, J. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Trypsin and Chymotrypsin in Stool. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003594.htm. Accessed January 2009.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. St. Louis: Elsevier Saunders; 2006, p 622-623.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. 1088-1091.

Cystic Fibrosis Foundation. Testing for Cystic Fibrosis. Available online at http://www.cff.org/AboutCF/Testing/ through http://www.cff.org. Accessed January 2009.

Cleveland Clinic. Cystic Fibrosis. Available online at http://my.clevelandclinic.org/disorders/cystic_fibrosis/hic_cystic_fibrosis.aspx# through http://my.clevelandclinic.org. Accessed January 2009.

Denise I. Quigley, PhD, FACMG. Co-Director Cytogenetics/Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

Daha önceki gözden geçirmelerde kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

NIDDK (July 1997). Cystic Fibrosis Research Directions. The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) [NIH Publication No. 97-4200]. Available online at http://www.niddk.nih.gov/health/endo/pubs/cystic/cystic.htm through http://www.niddk.nih.gov.

Cystic Fibrosis Foundation. Sweat Testing Procedure and Commonly Asked Questions. [On-line information]. Available online at http://www.cff.org/publications01.htm through http://www.cff.org.

Tait, J., et. al. (26 March 2001). Cystic Fibrosis. GENEReviews [On-line information]. Available online at http://www.genetests.org/.

Mayo Clinic (2001, February 09). What is Cystic Fibrosis? Mayo Clinic [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/invoke.cfm?objectid=2CEBF76F-D36A-4D15-B937BFF91AB51438 through http://www.mayoclinic.com.

MEDLINEplus (2002, January 2, Updated). Cystic Fibrosis. MEDLINEplus Health Information [On-line Information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000107.htm.

MEDLINEplus (2002, January 2, Updated). Sweat Electrolytes. MEDLINEplus Health Information [On-line Information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003630.htm.

MEDLINEplus (2002, January 2, Updated). Trypsin and chymotrypsin in stool. MEDLINEplus Health Information [On-line Information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003594.htm.

Mountain States Genetics (1999, September, Revised). Cystic Fibrosis (CF). Newborn Screening Practitioner’s Manual [On-line information]. Available online at http://www.mostgene.org/pract/prac26.htm through http://www.mostgene.org.

National Institutes of Health (1995, November). Facts About Cystic Fibrosis. National Heart, Lung, and Blood Institute NIH Publication No. 95-3650 [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/lung/other/cf.htm through http://www.nhlbi.nih.gov.

Quest Diagnostics NEWS (2002, Winter). What is the Best Test to Screen for Cystic Fibrosis? [On-line serial]. PDF available for download at http://www.questdiagnostics.com/hcp/files/02winter_newsletter.pdf through http://www.questdiagnostics.com.

MEDLINEplus (2002, January 2, Updated). Neonatal cystic fibrosis screening. MEDLINEplus Health Information [On-line Information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003409.htm.

Drkoop (2001). Cystic fibrosis. Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.drkoop.com/conditions/ency/article/000107.htm through http://www.drkoop.com.

MEDLINEplus (2002, January 2, Updated). Trypsinogen. MEDLINEplus Health Information [On-line Information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003560.htm.

Biomedical Hypertext (1999 May 20, last update). Exocrine Secretions of the Pancreas. Colorado State University [On-line information]. Available online at http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/digestion/pancreas/exocrine.html through http://arbl.cvmbs.colostate.edu.

UPCMD (1998 – 2002). Cystic Fibrosis. University Pathology Consortium, LLC [On-line information]. Available online at http://www.upcmd.com/dot/examples/00218/description.html through http://www.upcmd.com.

Sainato, D., (2002, March). Genetic Testing for CF Going Mainstream? Clinical Laboratory News [Journal], Vol 28.

Peter Jacky, PhD, FACMG. Director of Cytogenetics and Molecular Genetics, Airport Way Regional Laboratory, Portland, OR.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Page 1088.