Bu makalenin en son gözden geçirilme tarihi
Bu makalenin en son değiştirilme tarihi 10 Temmuz 2017.

Kan dışında birçok vücut sıvısında laboratuvar testleri uygulanabilmektedir. Vücudun belli bölgesinde olan bitenler hakkında daha dolaysız yanıtlar alınabildiğinden kan yerine sıklıkla bu sıvılar analiz edilmektedir.

Bazı vücut sıvısı analizleri:

Numuneler genellikle bir kap içine toplanan sıvılardan (idrar, semen) elde edilir. Ayrıca vücut boşluğuna bir iğne sokarak enjektör içine bir miktar sıvı  (BOS, perikart sıvısı v.s) çekilir. Değişik sıvı numunelerinin alınma yöntemine ilişkin ilave genel bilgiler için Numune Toplanması bölümüne bakınız.

Numune alındıktan sonra biyokimyasal testler, mikroskopik incelemeler ve enfeksiyon hastalıkları testleri gibi çeşitli testler uygulanabilir. Hastalık veya bozukluğa tanı konmasına yardımcı olabildikleri için plevra, perikart ve periton sıvısı gibi bazı vücut sıvılarının testler  yoluyla transüda veya eksüda olup olmadığını belirlemek önemlidir. 

Transüda

  • Kan damarları içindeki basınçla (sıvıyı dışarı sürükler) kandaki protein miktarı (sıvıyı içerde tutar) arasındaki dengesizlik nedeniyle oluşmaktadır.
  • Protein konsantrasyonu düşük, lökositlerin kısıtlı sayıda olduğu berrak bir sıvıdır. Konjestif kalp yetmezliği ve siroz gibi hastalıklarda görülür.

Eksüda